Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Вальрас Леон Марі Еспрі

 

Вальрас Леон Марі Еспрі (Walras Leon)

(1834 - 1910 рр.)

 
Біографія. Еспрі Леон Вальрас Марі народився в Еврі (Франція) 16 грудня 1834 року.
 
Л. Вальрас навчався в Гірничій школі в Парижі.
 
У 1853 році Леон Вальрас закінчив Паризький університет.
 
Пізніше він працював в якості журналіста, опублікував романтичний роман, опублікував кілька робіт з соціальної філософії. Вальрас працював клерком на залізниці, менеджером кооперативного банку.
 
З 1858 року Леон Вальрас працював в комерційних компаніях.
 
У 1865 році поряд з Леоном Сіємо організував банк, що видавав кредити кооперативам.
 
Вальрас опублікував журнал «Робота» («Le TRAVAIL»).
 
Він помер поблизу Монтре (Швейцарія) 5 січня 1910 року.
 
Академічна діяльність та професійне визнання. У 1870 році Л. Вальрас був професором політичної економії в Університеті Лозанни.
 
Професор Л. Вальрас залишив вивчення проблем соціальної філософії та нормативної економіки, і почав вивчати чисту економічну теорію і математичні методи дослідження.
 
У 1874–1877 рр. він опублікував свою головну роботу з економіки – «Елементи чистої політичної економіки в двох томах». Протягом життя автора тричі опублікувалося перевидання (1889, 1896, 1900), кожне з яких істотно доповнюють і збагачує попередній.
 
Вальрас використовував в своєму дослідженні математичний апарат, що дозволило показати велику роль математичного аналізу в економічній теорії і підготувало сучасне панування математичних моделей економічної думки.
 
У своїй роботі «Теорія грошей» (1886 р.) він розробив теорію вартості грошей, яку Вальрас інтегрує у свою систему загального балансу.
 
Аналіз і визначення умов для організації і координації конкурентного механізму економічної рівноваги цін, який заснований на теорії граничної корисності, визначає роль Вальраса як творця «маржиналістської революції» і засновника соціальної економіки.
 
Наукова діяльність. Вальрас був відомий французький економіст, засновник Лозаннської школи економіки. Л. Вальрас, В. Джевонс і К. Менгер є творцями «маргінальної революції», творці неокласичної економіки. Леон Вальрас математично обгрунтував гіпотезу О. Курно про зв'язок всіх секторів ринкової економіки, а також запропонував багаторівневу модель загальної рівноваги.
 
Основна робота Вальраса – Елементи чистої політичної економії (1874-1877 рр.), в якій побудована математична модель економіки. Математична модель являє собою зв'язок капіталу, продуктивних сил, товарів, ціни і грошового обігу (система економічного балансу) і представлено теорію споживчої поведінки.
 
Серед робіт Вальраса:
 • Математична теорія суспільного багатства (1883 р.);
 • Теорія грошей (1886 р.);
 • Нариси з загальної економіки (1896 р.);
 • Нариси прикладної політичної економії (1896 р.).
 • Економічна думка 20-го століття зазнала значного впливу ідеями Вальрасу.
  
    
 
Вальрас вивчав теорію граничної корисності, що дозволяла виміряти всі види економічної діяльності загальною шкалою корисності. Відповідно до цієї теорії: вища корисність означає більш високий рівень добробуту. Корисність, зумовлена споживанням деяких продуктів залежить тільки від кількості цього блага, і загальна корисність отримується в результаті їх додавання, що виникає в результаті використання товарів.
 
Основна причина вчення Леона Вальраса була ідея спадної граничної корисності. Спадна гранична корисність ґрунтується на пропозиції: в результаті збільшення загального обсягу споживання певних товарів відбувається приріст корисності від споживання додаткової одиниці товару. Опис і визначення умов для досягнення загальної ринкової рівноваги Вальрас робить, грунтуючись на сутності категорії корисність. Цей баланс досягається, коли існує система цін, в якій розмір факторів виробництва і товарів, які придбані, збалансовані, так що вони не мають тенденцію до зміни ціни і, отже, зміни у фіксованому обсягу покупок  і обсягу продажів.
 
Основні умови для підтримки балансу на думку Вальраса:
 • деякі види продукції мають єдину ціну;
 • існування рівноваги на кожному ринку кількості куплених і проданих товарів;
 • покриття витрат виробництва через ціни на предмети споживання, прибуток дорівнює нулю.
 
Вальрас першим показав, що існує система рівноважних цін, які можуть задовольнити всі ці умови. При такому розумінні проблеми балансу випливає інтерпретація категорії цінності як еквівалента певної категорії рівноважних цін.
 
Багато з ідей і висновків теорії загальної рівноваги Вальраса не були оцінені його сучасниками. Розвиток вони отримують від 20-х років XX століття в роботах В. Парето, Е. Бароне, Г. Касселя, Д. Хікса, А. Вальда, К. Ерроу, П. Самуельсона та інших видатних учених. Важливим показником цінності наукової роботи Л. Вальраса був переклад в 1954 році його «Елементів чистої політичної економії».
 
Найвідоміші наукові праці Л. Вальраса.
 1. Walras L. Elements d'economie politique pure, ou Theorie de la richesse sociale. Lausanne, 1874, 1877; 2nd ed. Lausanne, 1889; 3rd ed. Lausanne, 1896; 4th ed. Lausanne, 1900; Definitive ed. Paris, 1926. – 245 р.
 2. Walras L. Equations de l'echange // Bull. Soc. Vaudoise Sci. Natur. Ser. 2. 1875. Vol. 15. P. 367–394.
 3. Walras L. La Bourse, la speculation et l'agiotage // Bibliotheque Universelle et Rev. Suisse. 1880a. Mar. Vol. 5. P. 452–476; 1880b. Apr.                                 Vol. 6. P. 66–94.
 4. Walras L. Theorie de la monnaie. Lausanne, 1886. – 145 р.
 5. Walras L. Enclosure to Vilfredo Pareto. 1895. Jan. Vol. 9. – (Reprinted in: Correspondence of Leon Walras and Related Papers. Vol. 2 / Ed. by W.Jaffe. Amsterdam, 1965). – 215 р.
 6. Walras L. Equations de la circulation // Bull. Soc. Vaudoise Sci. Natur. 1899. Jun. Vol. 35. –103 р.
 7. Walras L. Elements of pure economics, or The theory of social wealth. Homewood (111.), 1954. (Translated by W. Jaffe from the Definitive ed.).
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність Л. Вальраса.
 1. Энтов Р. У истоков «чистой экономической теории»: Вальрас // Вопросы экономики. – 1990. – № 1. – С. 35–55.
Кiлькiсть переглядів: 976