Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Основи підприємницької діяльності в інформаційній економіці

Основи підприємницької діяльності в інформаційній економіці

 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
 
Базові знання за рівнем середньої освіти.
 
Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
 
Навчальна дисципліна «Основи підприємницької діяльності в інформаційній економіці» буде корисна майбутнім економістам, маркетологам, менеджерам, фінансистам, та взагалі всім тим, хто прагне  займатися підприємництвом та мати власний бізнес.
 
Дана навчальна дисципліна розглядає теоретичні знання i практичні навички щодо порядку визначення різноманітних ідей створення власного бізнесу, реєстрації та ліквідації підприємств різних форм власності. В процесі вивчення дисципліни опановуються матеріали з основ оподаткування, договірних відносин, ліцензування та патентування підприємницької діяльності. Також отримуються навички щодо формування відносин із зовнішнім середовищем, створення успішної команди, обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу в різних видах діяльності.
 
Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
 • створити новий бізнес з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм власності та законодавчих обмежень підприємницької діяльності;
 • визначати оптимальні способи та напрямки аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням специфіки функціонування;
 • визначати цілі і завдання підприємств різних форм власності; 
 • обґрунтовувати потреби підприємства  у внутрішньому та зовнішньому фінансуванні;
 • визначати оптимальні способи та напрями розвитку підприємства;
 • підбирати конкретні засоби та інструменти для належного ведення власного бізнесу;
 • визначати результативність функціонування бізнесу та оптимізування витрат.
 
Мета та основні задачі дисципліни
 
Метою дисципліни є формування компетентностей щодо розуміння концептуальних засад функціонування підприємств різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування створення власного бізнесу, а також підвищення ефективності управління підприємством у ринкових умовах.
 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
 • ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької діяльності та бізнесу в інформаційній економіці;
 • придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо порядку створення та ліквідації підприємств різних форм власності;
 • засвоєння основ договірних відносин, ліцензування та патентування підприємницької діяльності в інформаційній економіці;
 • застосування на практиці знань щодо формування відносин із зовнішнім середовищем;
 • розгляд питань створення ефективної команди та мотивації персоналу;
 • обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу в інформаційній економіці.
 
Компетентність, що забезпечує
 
Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до генерації підприємницьких ідей для створення власного бізнесу та успішного розвитку підприємства в інформаційній економіці.
 
Трудомісткість
 
5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю.

 

Кiлькiсть переглядів: 619