Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем бакалавра у 2017 році

 
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
051
Економіка
291
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
292
Міжнародні економічні відносини
061
Журналістика
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
073
Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності
 075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122
Компютерні науки та інформаційні технології
186
Видавництво та поліграфія
242
Туризм
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 15778