Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом

Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем бакалавра у 2019 році

 
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
051
Економіка
061
Журналістика
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
ІТ-фінанси
Корпоративні фінанси
Ризик-менеджмент та страхування
Банківський інжиніринг і консалтинг
073
Менеджмент
 075
Маркетинг
Фінансовий маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081
Право
121
Інженерія програмного забезпечення
122
Компютерні науки
124
Системний аналіз
125
Кібербезпека
126
Інформаційні системи та технології
186
Видавництво та поліграфія
232
Соціальне забезпечення
242
Туризм
281
Публічне управління та адміністрування
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292
Міжнародні економічні відносини
 
Кiлькiсть переглядів: 53747