Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Загальна інформація

Літня школа з економіки

 
Мета Літньої школи підвищення рівня теоретичних та практичних знань з економіки, вміння вирішувати складні практичні ситуаційні завдання щодо аналізу національної та світової економічних систем, розвиток комунікативних навичок та сприяння підтримці зацікавленості школярів до наукової діяльності.
 
Цільова аудиторія учні 9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова та Харківської області, які в минулому навчальному році стали призерами ІІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки.
 
Напрями діяльності Літньої школи ХНЕУ:
 • Профорієнтаційний;
 • Навчально-професійний;
 • Комунікативного розвитку;
 • Інтелектуального розвитку.
 
Форми проведення занять у Літній школі ХНЕУ:
 • Міні-лекції;
 • Тренінгові заняття;
 • Ситуаційні вправи;
 • Презентації.
 
В рамках літньої школи проводиться тренінг зі школярами та вчителями на тему «Національна економіка очима школяра». Тренінг передбачає вирішення практичних ситуаційних завдань з економіки та роботу школярів в групах щодо презентації отриманих результатів. Це дозволяє їм отримати такі компетентності як:
 • здатність систематизувати та обробляти первісну інформацію;
 • здатність презентувати результати дослідження;
 • здатність роботи в команді в процесі пошуку, збору та обробки інформації та готовність самостійно виконувати завдання.
 
Місце проведення:
Харківський національний економічний університет (Україна, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9а).
Кiлькiсть переглядів: 2381