Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

2017-2018

Маркетингово-моніторингові та соціально-педагогічні дослідження,

проведені відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017-2018 н.р.

 
Невід'ємною складовою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є проведення маркетингово-моніторингових та соціально-педагогічних досліджень.
 
З метою вивчення стану якості внутрішнього освітнього середо­вища, задоволеності якістю надання освітніх послуг, вимог ринку праці до фахівців із вищою освітою відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у 2017/2018 навчальному році проведено такі дослідження:
 1. Мотиви вибору вищого навчального закладу (серед абітурієнтів ХНЕУ ім. С. Кузнеця).
 2. Вимірювання рівня інтелекту та креативності першокурсників.
 3. Адаптація першокурсників у ЗВО (серед студентів І курсу).
 4. Актуальні питання організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (серед студентів ІІ та ІІІ курсів).
 5. Задоволеність якістю освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (серед студентів IV курсу).
 6. Дослідження напрямів удосконалення освітніх послуг (на основі опитування студентів магістратури).
 7. Опитування роботодавців.
 
Результати опитування абітурієнтів
"Мотиви вибору вищого навчального закладу"
 
В опитуванні взяли участь 303 респонденти. За результатами опи­ту­вання абітурієнтів:
 1. про ХНЕУ ім. С. Кузнеця переважна більшість дізнавалися через знайомих, родичів, друзів (58,4 %), а також з сайту університету (30,4 %) і ЗМІ (19,5 %);
 2. основними мотивами отримання вищої освіти названі: досягнення життєвого успіху (51,8 %), отримання професійної підготовки (50,8 %) та отримання гідної роботи (49,2 %);
 3. найважливішими пріоритетами для вибору університету стали:
 • високий рівень та якість викладання навчальних дисциплін (81,8 %);
 • можливості працевлаштування після закінчення університету і наяв­ність зв'язків із роботодавцями (79,5 %);
 • об'єктивне оцінювання результатів навчання студентів (76,2 %);
 • поважне ставлення до студентів (73,6 %);
 • наявність висококваліфікованих викладачів з науковими ступенями, званнями, практикою, досвідом (72,9 %);
 • наявність бюджетних місць (72,9 %);
 1. до найважливіших компетентностей, що вибрали респонденти, увійшли: навички спілкування та взаємодії (51,8 %), вміння запропонуватисвої здібності роботодавцю (50,2 %), володіння іноземними мовам (48,2 %), здатність адаптуватися до ситуації, гнучкість до змін (47,2 %);
 2. виявили бажання навчатись іноземною (англійською) мовою 58,4 % опитуваних;
 3. серед видів діяльності, в яких хочуть проявити себе абітурієнти, на першому місці зі значним відривом від інших варіантів – навчання (85,8 %), на другому місці (37,0 %) – творчість і громадська діяльність;
 4. порядок очікувань від студентського життя виявився таким: набути знання та досвід, що допоможуть у житті (77,6 %); знайти роботу у своїй сфері діяльності (51,2 %); завести корисні зв'язки (48,5 %); знайти друзів (43,2 %); проявити себе лідером (19,5 %); брати участь у сту­дент­ському самоврядуванні (12,2 %).
 
Результати дослідження
"Вимірювання рівня інтелекту та креативності першокурсників"
 
Загальна кількість опитуваних склала 864 особи, з них 69,8 % дівчат і 30,2 % юнаків.
 
Тестування на рівень інтелекту та його структури проводилося за методикою Р. Амтхауера. Результати дослідження демонструють таке: середній рівень інтелекту у студентів – 114,7 із максимально можливих 192 балів за цим тестом. Максимальне значення – 117,40 балів – набрано студентами факультету менеджменту і маркетингу, мінімальне значення – 107,4 бали – студентами факультету економіки і права.
 
Середня оцінка рівня розвитку складових IQ: вербальний інтелект – 62,0 % (від максимального значення); математичний інтелект – 54,7 % (від максимального значення); просторовий інтелект – 43,7 % (від максимального значення).
 
Оцінка рівня креативності за методикою Е. Торренса: гнучкість мис­лення – 8,1 бала (із 10 максимальних); оригінальність мислення – 9,4 бала (із 20 максимальних).
 
Оцінка емоційного інтелекту за методикою Н. Хола дорівнює 34,1 бала (низька оцінка): емоційна обізнаність – 8,3 бала (середній рівень); управління своїми емоціями – 2 бали (низький рівень); самомотивація – 7,4 бала (середній рівень); емпатія – 8,7 бала (середній рівень); розпізнавання емоцій інших людей – 7,8 бала (середній рівень).
 
Результати дослідження
"Адаптація першокурсників у ЗВО" (серед студентів І курсу)
 
На думку студентів, адаптувалися 92,3 % (зокрема, 44,0 % повністю адаптувалися до навчання у ЗВО, 48,3 % – частково). Не жалкують, що навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 98,1 % (зокрема, 75,8 % – повністю, 22,3 % – частково).
 
Результати дослідження
"Задоволеність якістю освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (IV курс)
 
В опитуванні взяли участь 313 студентів (51,3 % українських студентів ІV курсу).
 
Задоволеність студентів ІV курсу якістю освіти в університеті становить 78,3 % (рис. 1). Рівень задоволеності за статтю майже однаковий: юнаки – 78,7 %, дівчата – 78,2 %.
 
Найвища задоволеність (83,5 %) традиційно спостерігається у блоці "Навчальні ресурси з дисциплін" (запитання стосовно відповідності потребам студентів бібліотечних ресурсів та послуг, можливості за потре­би користуватись інтерактивними ресурсами, певним обладнанням або спе­ціальними приміщеннями, а також персональними навчальними систе­мами) і "Загальне враження від навчання" (85,6 %).
 
Найвищі оцінки отримані для запитань: "Користування ПНС для роботи з навчальними дисциплінами", "Допомога викладачів у разі потреби" – 93,9 %.
 
У блоці "Оцінювання та зворотний зв'язок" задоволеність становить 80,3 %, що значно вище, ніж у 2017 році (67,8 %).
 
У блоці запитань "Можливості навчання" (запитання щодо теоретичних знань, сучасності матеріалу, практико-орієнтованості навчання за освітньою програмою, якості вибіркових дисциплін, отриманих у процесі навчання компетентностей) задоволеність становить 73,4 %.
 
 
Рис. 1. Рівень задоволеності якістю освіти студентів ІV курсу університету
за блоками питань (у % від кількості респондентів)
 
На факультетах середній рівень задоволеності якістю освіти майже однаковий та вищий, ніж 75,0 % (рис. 2).
 
 
Рис. 2. Рівень задоволеності якістю освіти студентів ІV курсу за факультетами
 (у % від кількості респондентів на факультеті)
 
Задоволеність якістю освіти за спеціальностями нерівномірна навіть усередині факультетів та заслуговує на детальну увагу за кожним блоком питань.
 
Відгуки та побажання у відкритих запитаннях написали 83,1 % респондентів. Більшість відгуків про університет були позитивними, більшість побажань стосувалося необхідності розвитку практико-орієнтованості навчання, інтерактивності та розширення арсеналу методів викладання, сучасності програмного забезпечення та обладнання.
Кiлькiсть переглядів: 127