Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 
Оціночна діяльність є досить новою для українських суб’єктів господарювання. Саме практична діяльність з оцінки майна є надзвичайно привабливою для підприємців. Вона полягає в практичному виконанні оцінки майна й усіх пов’язаних з нею процедур.

Сертифікація є обов’язковою умовою провадження оціночної діяльності в Україні.
Сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності є документ, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб'єктами оціночної  діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.
Сертифікат видається Фондом державного майна України суб'єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку.

Для отримання сертифікату необхідно скласти кваліфікаційний іспит за напрямами з оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, за якими кандидат пройшов навчання та стажування, і бажає скласти кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційний іспит складається за наступними напрямами:
 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі
 • спеціалізація “Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів”
 • спеціалізація “Оцінка автотранспортних засобів”
 • спеціалізація “Оцінка судноплавних засобів”
 • спеціалізація “Оцінка літальних апаратів”
   
 1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • спеціалізація “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної власності”
 • спеціалізація “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності"
   
 1. Оцінка земельних ділянок
Кiлькiсть переглядів: 3423