Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи

Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами дисциплін

спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

 
з/п
Найменування
дисципліни за навчальним планом
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)
Плани навчального контенту
Плани практичних та семінарських
занять
Плани (завдання) лабораторних
робіт
Завдання для самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників
Комплексні контрольні роботи
 
І. ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
 
Базові навчальні дисципліни
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Теорія і практика вищої професійної освіти
+
Немає потреби
+
2
Педагогічна та професійна психологія
+
Немає потреби
+
3
Управління навчальною та виховною діяльністю
+
Немає потреби
+
4
Дидактичні системи та педагогічні технології у вищій школі
+
Немає потреби
+
5
Системний підхід у вищій школі
+
Немає потреби
+
6
Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
+
Немає потреби
+
7
Моніторинг та педагогічний контроль у системі освіти
+
Немає потреби
Поточний
+
8
Інформаційні технології в освіті
+
+
+
 
 
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – МАГ-МАЙНОРИ, ОБРАНІ У 2015-16 н.р.
 
9
Статистичний моніторинг діяльності підприємства
Програма
+
Немає потреби
+ IT
Поточний
Підсумковий
+
10
Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств
Немає потреби
+
+
11
Соціальна відповідальність
+
Немає потреби
+
12
Акмеологія та андрагогіка
+
Немає потреби
+
 
Кiлькiсть переглядів: 751