Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)

Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами дисциплін

спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)»

 
 
з/п
Найменування
дисципліни за навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
Плани навчального контенту
Плани практичних та семінарських
занять
Плани (завдання) лабораторних
робіт
Завдання для самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників
Комп-комплексні контрольні роботи
 
І. ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
 
Базові навчальні дисципліни
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Фінансово-економічні та правові аспекти управління навчальним закладом
+
Немає потреби
+
2
Теорія і менеджмент організації
+
Немає потреби
+
3
Управління навчальною та виховною діяльністю
+
Немає потреби
+
4
Психологія управління
+
Немає потреби
+
5
Управління трудовими ресурсами
+
Немає потреби
+
6
Аудит та оцінювання управлінської діяльності
+
Немає потреби
Поточний
+
7
Управління інформаційними зв’язками
+
+
+
8
Інформаційні технології в освіті
+
+
+
 
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ − МАГ-МАЙНОРИ, ОБРАНІ У 2015-2016 Н.Р.
 
9
Статистичний моніторинг діяльності підприємств та організацій
Немає потреби
+
+
10
Управління проектно-орієнтованими організаціями
Програма
+
Немає потреби
+ IT
Поточний
Підсумковий
+
11
Маркетинг інновацій
+
Немає потреби
+
12
Управління діловою кар’єрою
+
Немає потреби
Підсумковий
+
 
Кiлькiсть переглядів: 871