Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 8.18010019 Медіа-комунікації

Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами дисциплін спеціальності

8.18010019 «Медіа-комунікації»

 
Найменування
дисципліни за навчальним планом
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)
Плани навчального
контенту
Плани практичних та
семінарських занять
Плани (завдання)
лабораторних робіт
Завдання для самостійної
роботи студентів
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників
Комплексні контрольні роботи
Медіа-технології
+
+
+
Правові основи медіа-комунікацій
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Культура та комунікації
+
Немає потреби
+
+
Вступ до медіа-комунікацій
+
Немає потреби
+
Поточний
+
Теоретичні основи управління комунікаційними процесами
Програма
+
+
+ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Управління комунікаційними процесами у бізнес-середовищі
Програма +
+
+
+
Теорія та практика рекламної комунікації
+
Немає потреби
+
+
Практикум перекладу текстів у бізнес-діяльності
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний менеджмент
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Управління бізнес-процесами
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Управління діловою кар’єрою
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
* – При використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів проставляється також позначка «ІТ»
 
Кiлькiсть переглядів: 647