Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)
Навчального контенту планів практичних (семінарських) занять завдань для лабораторних робіт завдань для самостійної роботи студентів* питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Стратегічне управління
+
немає потреби
Підсумковий
+
Управління розвитком
+
немає потреби
+
Фінансовий менеджмент
+
немає потреби
+
Менеджмент персоналу та організаційна поведінка
+
немає потреби
+
Ризик-менеджмент
+
+
Підсумковий
+
Управління бізнес-процесами
немає потреби
+
+
Маркетинговий менеджмент
+
немає потреби
+
Технологія аналізу і планування бізнесу
немає потреби
+
+
Статистичний моніторинг діяльності
підприємства та організацій
немає потреби
+
+
Глобальна економіка
+
немає потреби
+
Міжнародний менеджмент
+
немає потреби
+
Комунікація у професійній діяльності
+
немає потреби
+
* У разі використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка "ІТ"
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Науково-дослідна практика:
Консультаційний проект
2
+
+
 
 
Методичне забезпечення державної атестації
 
№ з/п
Найменування виду державної атестації
(державний екзамен, дипломна робота (проект))
Інформація про наявність
("+" або "-")
Методичні розробки
Тематика дипломних робіт (проектів)
Програми державних екзаменів
1
Дипломна робота
+
+
-
 
 
Кiлькiсть переглядів: 436