Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 8.18010013 Управління проектами

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 8.18010013 Управління проектами

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)
навчального кон-тенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів*
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Планування і виконання проектних дій
+
Немає потреби
+
Формування проектної команди
+
Немає потреби
+
Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
Програма
Немає потреби
+
+ IT
Поточний
Підсумковий
+
Господарське право
+
Немає потреби
+
Фінансовий менеджмент в управлінні проектами
+
Немає потреби
+
Іноземна мова
+
Немає потреби
+
Управління проектами у сфері регіонального розвитку
+
Немає потреби
+
Захист прав інтелектуальної власності в управлінні проектами
+
Немає потреби
+
Філософія економіки
+
Немає потреби
+
Глобальна економіка
+
Немає потреби
+
Міжнародний менеджмент
+
Немає потреби
+
Соціальна відповідальність
+
Немає потреби
+
 
* У разі використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка "ІТ"
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 864