Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 6.030501 «Економічна теорія»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 6.030501 «Економічна теорія»

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)
Навчального контенту
планів практичних (семі­нарських) занять
завдань для лабораторних робіт завдань для самостійної роботи студентів* питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
Немає потреби
+
+
Історія України
+
Немає потреби
+
+
Історія української культури
+
Немає потреби
+
Іноземна мова
+
Немає потреби
+
+
Філософія
+
Немає потреби
+
+
Політологія
+
Немає потреби
Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)
+
Немає потреби
+
Немає потреби
Політекономія
+
Немає потреби
+
+
Мікроекономіка
+
Немає потреби
+
+
Макроекономіка
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Історія економіки та економічної думки
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Математика для економістів: Вища математика
+
+
+
+
Математика для економістів: Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
+
+
Економіко-математичні методи та моделі: Оптимізаційні методи та моделі
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Економіко-математичні методи та моделі: Економетрика
+
+
+
+
Інформатика
Немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Економіка підприємства
+
Немає потреби
+
+
Менеджмент
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетинг
+
Немає потреби
+
+
Гроші і кредит
+
Немає потреби
+
+
Фінанси
+
Немає потреби
+
+
Бухгалтерський облік
+
Немає потреби
+
+
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Програма
+
Немає потреби
+
+
Міжнародна економіка
+
Немає потреби
+
+
Статистика
+
+
+
+
Соціологія
+
Немає потреби
+
+
Регіональна економіка
+
Немає потреби
+
+
Безпека життєдіяльності
+
Немає потреби
+
+
Економічна теорія: Політична економія (спецкурс)
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічна теорія: Спец. семінар по Марксу і Маршаллу
+
Немає потреби
+
Підсумковий
+
Економічна теорія: Спец. семінар по Кейнсу
+
Немає потреби
+
+
Мікроекономічний аналіз
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Макроекономічний аналіз
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Державне регулювання економіки
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Історія економічних учень ІІ
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічна історія
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економіка галузевих ринків
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічна компаративістика
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічний розвиток
+
Немає потреби
+
+
Фінансова економіка
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи охорони праці
+
Немає потреби
+
+
Концепції сучасного природознавства
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Ділова іноземна мова
+
Немає потреби
+
+
Сучасні технології електронного документообігу
Програма
Немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інтернет технології в сучасному бізнесі
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Господарське право
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Методологія наукових досліджень
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інвайроментальна економіка
+
Немає потреби
+
Підсумковий
+
Інституціональна економіка
+
Немає потреби
+
Підсумковий
+
Методика викладання економічних дисциплін
+
Немає потреби
+
+
Обрано студентами у 2015 н.р., 2016 н.р.
Психологія та педагогіка
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
* У разі використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка "ІТ"
Кiлькiсть переглядів: 408