Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 292  «Міжнародні економічні відносини»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Програма
 
немає потреби
 
 
 
Соціально-економічна історія України
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Філософія
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Правознавство
Програма
+
немає потреби
+
+
+
ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Країнознавство
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Політична економія
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародне право
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
+/-
-
Міжнародні відносини та світова політика
Програма
+
немає потреби
+
+/-
-
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Міжнародні організації та міжнародна діяльність
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Конфліктологія та теорія переговорів
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Теорія та практика перекладу
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Вища математика
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Економіко-математичні методи
Програма
+
+
+
+
+
Сучасні інформаційні системи і технології
Програма
+
+
+
+
+
Мікро- та макроекономіка
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Статистика
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетинг
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Міжнародний фінансовий менеджмент
План 2019
План 2019
немає потреби
План 2019
План 2019
План 2019
ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
НЕПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
МЕЙДЖОР «Аналітичне забезпечення міжнародного бізнесу»
Міжнародний бухгалтерський облік
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Фінансовий аналіз
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Міжнародні стандарти бізнесу
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Ризик-менеджмент та страхування в міжнародному бізнесі
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Аналіз міжнародних ринків
План 2019
План 2019
немає потреби
План 2019
План 2019
План 2019
Ціноутворення на світових товарних ринках
План 2019
План 2019
немає потреби
План 2019
План 2019
План 2019
МЕЙДЖОР «Міжнародний бізнес в системі корпоративного управління»
Корпоративне управління та соціальна відповідальність
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Облік міжнародних операцій
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Бізнес-аналіз
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Міжнародний маркетинг
План 2018
План 2018
немає потреби
План 2018
План 2018
План 2018
Конкуренція у міжнародному бізнесі та конкурентна розвідка
План 2019
План 2019
немає потреби
План 2019
План 2019
План 2019
Ціноутворення та міжнародна контрактна діяльність
План 2019
План 2019
немає потреби
План 2019
План 2019
План 2019
 
Кiлькiсть переглядів: 765