Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчальної робочої програми,
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
 
Базові навчальні дисципліни
 
Геополітика та геостратегія
+
Немає потреби
+
+
Методологія та організація наукових досліджень
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Технологія суспільних комунікацій
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Єврорегіони: теорія та практика
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародна безпека
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Політичний розвиток і політичні системи країн світу
+
Немає потреби
+
+
Ділові переговори
+
Немає потреби
+
+
Релігія у постсекулярну добу
+
Немає потреби
+
+
 
Вибіркові дисципліни
 
Соціальна відповідальність
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова професійної комунікації
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Бренд-менеджмент
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
Цикл практичної підготовки
 
Науково-дослідна практика
Програма
+
Немає потреби
+
Немає потреби
Немає потреби
 
 
Кiлькiсть переглядів: 767