Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності  Публічне управління та адміністрування (другий (магістерський) рівень)

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Державне регулювання економіки та економічна політика
+
+
немає потреби
+
+
+
Комунікація в публічній адміністрації
+
+
немає потреби
+
+
+
Вступ до публічного адміністрування
+
+
немає потреби
+
+
+
Територіальне управління
+
+
немає потреби
+
+
+
Конституція та врядування
+
+
немає потреби
+
+
+
Технології публічного адміністрування
+
+
немає потреби
+
+
+
Публічні фінанси
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціальний розвиток
+
+
немає потреби
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 505