Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 242 «Туризм»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін спеціальності 242 Туризм

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Логістика в міжнародному туризмі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економіка рекреації та туризму
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Менеджмент та маркетинг в туризмі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетингові комунікації в туристичній діяльності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація туризму: організація екскурсійної діяльності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація ресторанного господарства
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Географія туризму
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Правове регулювання туристичної діяльності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистика міжнародного туризму
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій у туризмі
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Тренінг "Бізнес-планування у туризмі"
Програма
немає потреби
немає потреби
немає потреби
немає потреби
немає потреби
Дипломна робота ОС "бакалавр
немає потреби
немає потреби
немає потреби
+
немає потреби
немає потреби
Інноваційні технології в туризмі
Програма
+
Каф. ІС
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний туризм
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Дипломна робота ОС "магістр"
немає потреби
немає потреби
немає потреби
дипломні -Туризм.pdf
немає потреби
немає потреби
Страхування у міжнародному туризмі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація туризму (організація тур. подорожей
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз діяльності підприємств туристичної  галузі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Готельний бізнес
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
Кiлькiсть переглядів: 511