Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчальної робочої програми,
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Базові навчальні дисципліни
Соціальна економіка та політика
+
Немає потреби
+
+
Методологія науково-освітніх досліджень у соціальній сфері
+
Немає потреби
+
+
Менеджмент у соціальній сфері
+
Немає потреби
+
+
Міжнародні соціальні інституції та програми
+
Немає потреби
+
+
Соціальне проектування
+
Немає потреби
+
+
Соціальний захист та соціальне страхування
+
Немає потреби
+
+
Соціальні комунікації
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Креативна економіка та менеджмент
+
Немає потреби
+
+
Вибіркові дисципліни
Іноземна мова професійної комунікації
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Соціальна відповідальність
+
Немає потреби
+
+
Бренд-менеджмент
+
Немає потреби
+
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність ("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Комплексний курсовий проект
2
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 657