Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 186 ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
3D-графіка
+
немає потреби
-
немає потреби
+
немає потреби
WEB-дизайн
+
-
немає потреби
-
немає потреби
немає потреби
Візуалізація даних (маг.май.)
+
немає потреби
-
-
+
немає потреби
Дизайн фірмового стилю (маг.май.)
+
немає потреби
-
-
+
немає потреби
Цифрова фотографія та обробка зображень (маг.май.)
+
немає потреби
+
-
+
немає потреби
Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці
+
+
не має потреби
+
+
+
Інформаційні технології в освіті
+
немає потреби
+
+
+
+
Мультимедійне видавництво
+
не має потреби
+
+
+
+
Мультимедійний дизайн та візуалізація даних
+
немає потреби
+
+
+
+
Проектування додатків для мобільних пристроїв
+
немає потреби
-
-
+
+
Створення інтерактивних медіа
+
немає потреби
+
+
+
+
Культура цифрових медіа
+
немає потреби
+
+
+
-
Методологія наукових досліджень
+
+
немає потреби
+
+
+
Методологія та організація наукових досліджень
+
+
немає потреби
+
+
+
Інформаційні технології в освіті
+
немає потреби
+
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 449