Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 186 ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Ілюстрування
+
+
+
+
+
+
Інформатика і комп`ютерна техніка
+
немає потреби
+
-
+
+
Інформаційні технології
+
немає потреби
+
-
+
+
Навчальна практика "Університетська освіта"
+
+
немає потреби
немає потреби
немає потреби
немає потреби
Технології комп`ютерного дизайну
+
немає потреби
+
-
+
-
Технології поліграфічного виробництва
+
+
+
+
-
+
Інженерна і комп'ютерна графіка
+
+
+
+
+
+
Комп'ютерна анімація
+
немає потреби
+
+
+
+
Мультимедійні технології в медіа та рекламі
+
немає потреби
-
-
-
-
Основи композиції та дизайну
у видав.
немає потреби
+
+
+
+
Теорія кольору
+
немає потреби
+
+
+
+
Типографіка
+
немає потреби
+
-
+
+
Видавнича справа і технічне редагування
+
немає потреби
+
+
+
+
Додрукарське опрацювання інформації
+
немає потреби
+
+
+
+
Інформаційні технології в освіті
+
немає потреби
+
+
+
+
Комп'ютерні мережі та захист інформації
+
немає потреби
+
+
+
-
Основи проектування Web-видань
+
немає потреби
+
+
+
+
Технології об`єктно-орієнтованого програмування
+
немає потреби
+
+
+
+
Технологічні процеси видавничо-поліграфічної справи
+
немає потреби
+
-
-
+
Технологія Web-дизайну
+
немає потреби
+
+
+
+
Технологія фотореєстраційних процесів
+
немає потреби
+
+
+
+
Тримірне моделювання
+
немає потреби
-
немає потреби
+
немає потреби
Інформаційні системи і технології в туризмі
+
немає потреби
+
немає потреби
+
немає потреби
Математичне моделювання та СППР
+
немає потреби
+
-
+
+
Мультимедійні видання
+
немає потреби
+
-
+
+
Мультимедійні технології
+
немає потреби
+
+
+
+
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва
+
+
+
+
+
+
Основи наукових досліджень
+
+
немає потреби
+
+
+
Принципи проектування баз даних та баз знань
+
немає потреби
+
-
+
+
Програмування засобів мультимедіа
+
немає потреби
+
-
+
+
Розробка Web-додатків
+
немає потреби
-
-
+
+
Стандартизація і метрологія у поліграфії
+
немає потреби
+
+
+
+
Теорії медіа
+
немає потреби
+
+
+
-
Технології електронного видавництва
+
немає потреби
+
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 284