Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" (перший рівень)

 
Найменування навчальної дисципліни згідно
з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту планів практичних (семінарських) занять завдань для лабораторних робіт завдань для самостійної роботи студентів питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціально-економічна історія України
+
немає потреби
+
+
Філософія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
немає потреби
+
Підсумковий
+
Інтелектуальна власність
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+
Вступ до інформа-ційних систем та технологій
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Фізика
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Математичний аналіз
+
+
+
+
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Дискретна математика
+
+
+
+
Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Моделювання систем
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Комп'ютерні мережі
немає потреби
+
+
Програмування
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Алгоритми та структури даних
немає потреби
+
+
Інформаційні системи та технології
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Веб-технології та веб-дизайн
немає потреби
+
+
Комп’ютерна графіка та візуалізація
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Інтернет-маркетинг
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Операційні системи
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Хмарні технології
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Системний аналіз та проектування інформаційних систем
Програма
+
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Бази даних
немає потреби
+
+
Моделювання інформаційних систем
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Теорія інформації і кодування
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Інтернет речей
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Технології розробки та тестування програмного забезпечення
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Захист інформації
немає потреби
+
+
Системи штучного інтелекту
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Сучасні технології документообігу
Програма
+
немає потреби
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Економіка бізнесу
+
немає потреби
+
+
Основи управління ІТ-підприємствами
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова в ІТ-галузі
+
немає потреби
+
+
Бізнес-аналіз
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Системи ВІ
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Бізнес-моделювання
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Управління сервісами в ІТ
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Web-аналітика
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
ІС управління підприємствами
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Технології БД
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Програмування для мобільних пристроїв
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Мова Java
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Веб-програмування
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Технології тестування ПЗ
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Кросплатформене програмування
Програма
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Тренінг з основ управління ІТ-проектами
Програма
+
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Комплексний курсовий проект з програмування
4
+
+
Комплексний курсовий проект з проектування
6
+
+
 
 
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
 
Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Тривалість практики (тижнів)
Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)
Найменування бази для проходження практики
Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)
Навчальна практика «Університетська освіта»
1
1
+
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Не передбачено
Виробнича практика
6
3
+
ІТ-підприємства, підприємства де є ІТ-служби або окремі ІТ-фахівці
Угоди підписуються щорічно не менш ніж за 2 місяці до початку практики
Переддипломна практика
8
5
+
ІТ-підприємства, підприємства де є ІТ-служби або окремі ІТ-фахівці
Угоди підписуються щорічно не менш ніж за 2 місяці до початку практики
Комплексний тренінг
8
2
+
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Не передбачено
 
Кiлькiсть переглядів: 1338