Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" (другий рівень)

 
Найменування навчальної дисципліни згідно
з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Інтелектуальні методи та засоби обробки інформації
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Сучасна теорія управління
Немає потреби
+
+
Методології наукових досліджень
+
Немає потреби
+
Нейромережеві методи прогнозування економічних часових рядів
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Сучасні евристичні алгоритми оптимізації
Немає потреби
+
+
Обробка нечіткої інформації
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Інтелектуальні ІУС і технології їх розробки
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційна безпека
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств
Немає потреби
+
+
Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Комп’ютерні інформаційні системи в організації роботи ІТ-підприємств
Немає потреби
+
+
Оптимізація роботи програмних додатків
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Аналітика великих даних
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Бізнес-аналітика багатовимірних процесів
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Ведення ділових переговорів
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інтелектуальні методи в бізнесі
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні стратегії економічного розвитку
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Консультаційний проект
2
+
+
 
 
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
 
Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Тривалість практики (тижнів)
Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)
Найменування бази для проходження практики
Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)
Науково-дослідна практика
1
1
+
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Не передбачено
Переддипломна практика
3
5
+
ІТ-підприємства, підприємства де є ІТ-служби або окремі ІТ-фахівці
Угоди підписуються щорічно не менш ніж за 2 місяці до початку практики
Комплексний тренінг
3
2
+
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Не передбачено
 
Кiлькiсть переглядів: 1100