Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 125 «Кібербезпека» (перший рівень)

 
Найменування навчальної
дисципліни згідно
з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального
контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціально-економічна історія України
+
немає потреби
+
+
Філософія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
немає потреби
+
Підсумковий
+
Інтелектуальна власність
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+
Фізика
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Математичні основи криптології
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Вища математика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи теорії інформації
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Вища математика (спеціальні глави)
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи побудови та функціонування мікропроцесорних систем
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи математичного моделювання
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Технології програмування
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи криптографічного захисту
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи технічного захисту інформації
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Менеджмент інформаційної безпеки
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Безпека в інформаційно-комунікаційних системах
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Забезпечення інформаційної безпеки
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційні системи та інтернет технології
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи побудови та захисту сучасних операцінйих систем
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів
немає потреби
+
+
+
Комплексні системи захисту інформації
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи національної безпеки
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи стеганографічного захисту інформації
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Економіка і бізнес
+
немає потреби
+
+
Захист систем електронної комерції та мультисервісних систем
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційна безпека держави
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Корпоративні мережі та системи доступу
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаціних ресурсів
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Адміністрування unix-подібних систем
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Мережне програмування
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Експертні системи
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Безпека банківських систем
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Проектування систем захисту мереж наступного покоління
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Безпека інформаційних служб інтернет
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Системи виявлення та протидія атакам
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія ризиків
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація і збереження баз данних
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+

 

Кiлькiсть переглядів: 535