Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 124 «Системний аналіз» (перший рівень)

 
Найменування навчальної дисципліни згідно
з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навча-льного контен-ту
планів практичних (семінар-ських) занять
завдань для лабора-торних робіт
завдань для самостій-ної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплекс-ноїконтроль-ної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціально-економічна історія України
+
немає потреби
+
+
Філософія
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
немає потреби
+
Підсумковий
+
Інтелектуальна власність
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+
Дискретна математика
+
немає потреби
+
+
Системне програмування та операційні системи
немає потреби
+
+
Поточний
+
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Математичний аналіз
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
немає потреби
+
+
+
Теорія ймовірностей та математична статистика
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічна теорія
+
немає потреби
+
Підсумковий
+
Економіка підприємства
+
немає потреби
+
+
Методи оптимізації та дослідження операцій
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Вища математика: диференціальні рівняння
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Web-технології
немає потреби
+
+
+
Випадкові процеси
немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Маркетинг
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія ігор в управлінні складними ситемами
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Фінанси
+
немає потреби
+
+
Системний аналіз
немає потреби
+
+
+
Проектний аналіз
немає потреби
+
+
+
Нейромережне моделювання
немає потреби
+
+
+
Моделювання систем
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія прийняття рішень
немає потреби
+
+
+
Імітаційне моделювання
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційні системи і технології в управлінні
немає потреби
+
+
+
Моделі економічної динаміки
немає потреби
+
+
+
Управління організаційними системами
+
немає потреби
+
+
Методи прогнозування
немає потреби
+
+
+
Методи та моделі управління ризиками
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційний бізнес
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інструментальні засоби аналізу даних (мова R)
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Актуальні проблеми моделювання
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Методи та моделі Data Science
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Предиктивна аналітика
немає потреби
+
+
+
Фінансова математика
немає потреби
+
+
+
Методи управління конкурентоспроможністю
немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Теорія ризиків
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Сучасні технології програмування
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Курсовий проект з дисципліни «Web-технології»
4
+
+
Курсовий проект з дисципліни «Моделювання систем»
7
+
+
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 393