Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
Немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Соціально-економічна історія України
+
Немає потреби
+
+
Філософія
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Вища математика
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Теорія ймовірності та математична статистика      
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Макроекономіка
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Інформатика
Програма
Немає потреби
+
+
+
+
Статистика
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Економетрика
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Мікроекономіка
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Економіка україни
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Дослідження операцій і методи оптимізацій
Програма
+
+
+
+
+
Менеджмент
план
2017
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
Бухгалтерський облік
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Економіка бізнесу
план
2017
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
Підприємництво
план
2017
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
план
2018
Фінанси
Програма
+
Немає потреби
+
+
+
Людський капітал
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Маркетинг
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Контролінг в підприємницькій діяльності
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Оцінка ефективності бізнесу
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Cистеми якості
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Інноваційне підприємництво
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Планування, стратегія та розвиток підприємництва
план
2018
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
план
2019
Виробниче підприємництво
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Комерційна діяльність
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Оцінка ефективності бізнесу
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Товарознавство
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Е-торгівля
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Організація, планування, стратегія та розвиток комерційної справи
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Фритредерство
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Основи біржової діяльності
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Економіко-правове регулювання біржової діяльності
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Організація і технологія здійснення біржової діяльності
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Аналітика і трейдинг у біржовій діяльності
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Математичний аналіз та статистика біржової діяльності
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
Аналіз світових біржових ринків
план
2019
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020
план
2020

 

Кiлькiсть переглядів: 328