Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Управління проектами
+
+
+
+
Етика бізнесу
+
немає потреби
+
+
Креативність в підприємницькій діяльності
+
немає потреби
+
+
Міжнародне підприємництво
+
немає потреби
+
+
Венчурне підприємництво
+
немає потреби
+
+
Соціальне підприємництво
+
немає потреби
+
+
Управління ефективністю розвитку підприємництва
+
немає потреби
+
+
Міжнародні стратегії економічного розвитку
+
немає потреби
+
+
Інтелектуальні методи в бізнесі
немає потреби
+
+
+
Власність та економічна влада
+
немає потреби
+
+
Соціальна відповідальність
+
немає потреби
+
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА : Консультаційний проект
3
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 742