Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін спеціальності «Маркетинг»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Маркетинговий менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Інтернет-маркетинг
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетинг
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетинг
Програма
+
+
+
+
+
Маркетинг послуг
Програма
+
 немає потреби
+
+
+
Маркетингові дослідження
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетингові комунікації
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Економічна нормативна база підприємства
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Управління витратами та прибутком
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетингове ціноутворення
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародний маркетинг
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Стандартизація та сертифікація продукції
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Менеджмент у сфері послуг
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Методологія наукових досліджень
Програма
+
немає потреби
-
+
+
Менеджмент якості
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Маркетингова товарна політика
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Товарна інноваційна політика
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Управління товарними марками
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Рекламний менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
+
+
Рекламний бізнес як сфера послуг
Програма
-
немає потреби
+
+
+
Маркетинг у банківській сфері
Програма
+
-
-
-
+
Бренд менеджмент
Програма
+
+
+
+
+
Ведення ділових переговорів
Програма
+
-
+
+
+
Маркетинг
 
+
немає потреби
+
+
+
Стратегічний маркетинг
 
+
немає потреби
+
+
+
Сучасні методи обробки та аналізу інформації в маркетингових дослідженнях
 
+
+
+
+
+
Маркетинг
 
+
немає потреби
+
+
+
Поведінка споживача
Програма
+
-
+
+
+
Комерційна діяльність підприємств
Програма
Розроблено, але не видано
Немає потреби
Розроблено, але не видано
Розроблено, але не видано
+
Управління взаємовідносинами
Програма
+
-
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 273