Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 075 «Маркетинг»

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Товарна інноваційна політика
+
н/п
+
+
Стратегічний маркетинг
+
н/п
+
+
Рекламний менеджмент
+
н/п
+
+
Менеджмент якості
+
н/п
+
+
МЕЙДЖОР «СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ОПЕРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ»
Маркетинговий менеджмент
+
н/п
+
+
Комерційна діяльність підприємств
+
н/п
+
+
Методологія наукових досліджень
+
н/п
+
+
Економічна нормативна база підприємства
+
н/п
+
+
МЕЙДЖОР «МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ПОСЛУГ»
Інтернет-маркетинг
+
н/п
+
+
Менеджмент у сфері послуг
+
н/п
+
+
Методи та моделі дослідження економічних процесів
н/п
+
+
+
Управління взаємовідносинами
+
н/п
+
+
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Оцінка ефективності розвитку підприємства
+
+
+
+
Управління бізнес-процесами
+
н/п
+
Підсумковий
+
Маркетинг інновацій
+
н/п
+
+
Персональний брендинг та управління діловим іміджем
+
н/п
+
Підсумковий
+
 
Кiлькiсть переглядів: 698