Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 073 Менеджмент

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Професійний цикл
Базові навчальні дисципліни
Менеджмент організацій
+
нп
+
Поточний Підсумковий
+
Управління розвитком
+
нп
+
+
Магістерська програма «Менеджмент інноваційної діяльності»
Інтелектуальна власність
+
нп
+
+
Управління інноваційними проектами
+
нп
+
+
Маркетинг інновацій
+
+
+
+
Інформаційні системи і технології в управлінні інноваціями
Програма
+
нп
+
Поточний Підсумковий
+
Моделювання інноваційних процесів
нп
+
+
+
Управління процесом розробки нових продуктів і трансфер технологій
+
нп
+
+
Магістерська програма «Логістика»
Логістичний менеджмент та адміністрування
+
нп
+
+
Проектування логістичних систем
нп
+
+
+
Управління ланцюгами поставок
+
нп
+
+
Фінансові потоки в логістичних системах
+
нп
+
+
Моделювання бізнес-процесів в логістиці
нп
+
+
+
Інноваційні технології в логістиці
+
нп
+
+
Магістерська програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
Фінансовий менеджмент
+
нп
+
Поточний Підсумковий
+
Маркетинговий менеджмент
+
нп
+
+
Реінжиніринг бізнес-процесів
Програма
+
нп
+
Поточний Підсумковий
+
Управління потенціалом підприємства
+
нп
+
+
Корпоративне управління
+
нп
+
Підсумковий
+
Управління іміджем підприємства
+
нп
+
Поточний Підсумковий
+
Магістерська програма «Бізнес-адміністрування»
Фінансовий менеджмент
+
нп
+
+
Менеджмент персоналу та організаційна поведінка
+
нп
+
+
Ризик-менеджмент
+
+
+
Поточний Підсумковий
+
Управління бізнес-процесами
нп
+
+
+
Маркетинговий менеджмент
+
нп
+
+
Технологія аналізу і планування бізнесу
нп
+
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 319