Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Загальний цикл
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
нп
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Соціально-економічна історія України
+
нп
+
+
Філософія
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Професійний цикл
Вища математика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія ймовірності та математична статистика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Економетрика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистика
нп
+
+
+
Інформатика
Програма
нп
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Макро і мікроекономіка
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Економіка підприємства
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія управління
+
нп
+
Підсумковий
+
Менеджмент
+
нп
+
+
Самоменеджмент
+
нп
+
+
Фінанси
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетинг
Програма
+
нп
+
+
Бухгалтерський облік
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Планування та організація діяльності підприємства
+
нп
+
+
Стратегічний менеджмент
+
нп
+
+
Мейджор «Адміністративний менеджмент»
Етика бізнесу
+
нп
+
+
Теорія адміністративного менеджменту
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Логістика
+
нп
+
+
Технології адміністративного менеджменту
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи науково-аналітичних досліджень
+
нп
+
Підсумковий
+
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Управління людськими ресурсами
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Крос-культурний менеджмент
+
нп
+
+
Проектний менеджмент
+
нп
+
Поточний
+
Маркетинговий менеджмент
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Адміністративне управління розвитком підприємства
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Управлінський консалтінг
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Мейджор  «Бізнес-адміністрування»
Етика бізнесу
+
нп
+
+
 Комунікації та соціальна відповідальність
+
нп
+
Підсумковий
+
Логістика
+
нп
+
+
Аналітичне забезпечення управління бізнесом
нп
+
+
+
Основи науково-аналітичних досліджень
+
нп
+
Підсумковий
+
Технології адміністрування та прийняття рішень в бізнесі
+
+
+
+
Управління людськими ресурсами
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Крос-культурний менеджмент
+
нп
+
+
Проектний менеджмент
+
нп
+
Поточний
+
Оцінка ефективності бізнесу
нп
+
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Основи лідерства та організаційної динаміки
+
нп
+
+
Електронний маркетинг
нп
+
+
+
Мейджор «Логістика»
Етика бізнесу
+
нп
+
+
Інфраструктура товарного ринку, товарознавство
+
нп
+
+
Логістика
+
нп
+
+
Функціональна логістика
+
нп
+
+
Основи науково-аналітичних досліджень
+
нп
+
Підсумковий
+
Управління людськими ресурсами
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Крос-культурний менеджмент
+
нп
+
+
Проектний менеджмент
+
нп
+
Поточний
+
Міжнародна логістика
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Логістичне обслуговування
+
нп
+
+
Інформаційні системи в логістиці
Програма
нп
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Мейджор «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Економіка зарубіжних країн
+
+
нп
+
+
+
Зовнішньоекономічна діяльність
+
+
нп
+
+
+
Контролінг у зовнішньоекономічній діяльності
+
+
нп
+
+
+
Кон'юнктурознавство та ціноутворення на світових ринках
+
+
нп
+
+
+
Міжнародний логістичний менеджмент
+
+
нп
+
+
+
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
+
+
нп
+
+
+
Інформаційні технології у зовнішньоекономічної діяльності
+
+
+
+
+
+
Митна справа
+
+
нп
+
+
+
Міжнародной інвестиційний менеджмент
+
+
нп
+
+
+
Міжнародні фінанси
+
+
нп
+
+
+
Управління розвитком експортного потенціалу підприємства
+
+
нп
+
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
+
нп
+
+
+
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств
+
+
нп
+
+
+
Мейджор  «Менеджмент інноваційної діяльності»
Етика бізнесу
+
нп
+
+
Економіка знань та інноваційна інфраструктура
+
нп
+
+
Логістика
+
нп
+
+
Аналіз підприємницької діяльності
нп
+
+
Підсумковий
+
Основи науков-аналітичних досліджень
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства
+
+
+
+
Управління людськими ресурсами
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Крос-культурний менеджмент
+
нп
+
+
Проектний менеджмент
+
нп
+
Поточний
+
Венчурне інвестування
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційні системи в інноваційній діяльності
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інноваційний менеджмент
+
нп
+
+
Мейджор «Менеджмент організацій і адміністрування»
Етика бізнесу
+
нп
+
+
Комунікативний менеджмент
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Логістика
Програма
+
нп
+
+
Адміністративний менеджмент
Програма
+
нп
+
+
Основи науково-аналітичних досліджень
+
нп
+
+
Прийняття та реалізація управлінських рішень
Програма
+
нп
+
+
Економічний аналіз діяльності підприємства
Програма
+
+
+
+
Крос-культурний менеджмент
+
нп
+
+
Проектний менеджмент
Програма
+
нп
+
Поточний
+
Управління людськими ресурсами
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Управління знаннями на підприємстві
Програма
+
нп
+
Поточний
Підсумковий
+
Ризик-менеджмент
Програма
+
нп
+
+
Мейджор «Управління навчальним закладом»
Культурологія в освітній діяльності
-
-
-
-
-
-
Основи педагогіки
-
-
-
-
-
-
Педагогічна психологія
-
-
-
-
-
-
Міжкультурна комунікація у професійній діяльності
-
-
-
-
-
-
Соціальна педагогіка
-
-
-
-
-
-
Педагогіка
-
-
-
-
-
-
Комунікації в освітній діяльності
-
-
-
-
-
-
Електронний маркетинг в освіті
-
-
-
-
-
-
Побудова освітньої організації та управління її змінами
-
-
-
-
-
-
Педагогіка вищої школи
-
-
-
-
-
-
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
-
-
-
-
-
-
Основи лідерства в освіті
-
-
-
-
-
-
Управління знаннями, інноваціями та креативністю в освітній організації
-
-
-
-
-
-
Мейджор «Управління проектами»
Управління проектно-орієнтованими організаціями
+
+
нп
+
+
+
Менеджмент інноваційної діяльності
+
+
нп
+
+
+
Комунікації в управлінні проектами
+
+
нп
+
+
+
Інвестиційний менеджмент в управлінні проектами
+
+
нп
+
+
+
Регіональна соціально-економічна політика
+
+
нп
+
+
+
Економіка та управління знаннями
+
+
нп
+
+
+
Основи реалізації міжнародних бізнес-проектів
+
+
нп
+
+
+
Менеджмент, націлене на ефективність
+
+
нп
+
+
+
Технології в управлінні проектами
+
+
+
+
+
+
Бізнес-планування в проектній діяльності
+
+
нп
+
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
+
нп
+
+
+
Менеджмент персоналу в управлінні проектами
+
+
нп
+
+
+
Проектний менеджмент в публічній сфері
+
+
нп
+
+
+
Мейджор «Управління фінансово-економічною безпекою»
Інтернет ресурси системи безпеки
 
 
 
 
 
 
Організація кадрової безпеки
 
 
 
 
 
 
Національна та регіональна системи безпеки
 
 
 
 
 
 
Економічний аналіз
 
 
 
 
 
 
Економічна безпека банківських та фінансових установ
 
 
 
 
 
 
Аудит в системі економічної безпеки
 
 
 
 
 
 
Ризик-менеджмент
 
 
 
 
 
 
Інформаційно-аналітична система безпеки
 
 
 
 
 
 
Фінансова безпека україни
 
 
 
 
 
 
Методи прийняття управлінських рішень
 
 
 
 
 
 
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
 
 
 
 
 
 
Організація міжнародної безпеки
 
 
 
 
 
 
Корпоративна безпека
 
 
 
 
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 578