Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
Немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
Немає потреби
+
+
Соціальна та економічна історія України
+
Немає потреби
+
+
Філософія
+
Немає потреби
+
+
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Соціологія (навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування)
+
Немає потреби
+
+
Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг (навчальна дисципліна технологічного спрямування)
+
Немає потреби
+
+
Господарське право (навчальна дисципліна правового спрямування)
+
Немає потреби
+
+
Банківське право (навчальна дисципліна правового спрямування)
+
Немає потреби
+
+
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ
Вища математика
+
+
+
+
Інформатика
Немає потреби
+
+
+
Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
+
+
Статистика
Немає потреби
+
+
+
Економетрика
Немає потреби
+
+
+
Політична економія
+
Немає потреби
+
+
Мікро- та макроекономіка
+
Немає потреби
+
+
Економіка України
+
Немає потреби
+
+
Банківська справа
+
+
+
+
Економіка підприємства
+
Немає потреби
+
+
Фінанси
+
Немає потреби
+
+
Гроші і кредит
+
+
+
+
Фінанси підприємств
+
+
+
+
Бухгалтерський облік
Програма
+
Немає потреби
+
+
Менеджмент
+
Немає потреби
+
Підсумковий
+
Страхування
Програма
+
Немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Дослідження операцій
+
+
+
+
МЕЙДЖОР «Управління та адміністрування в фінансовій сфері»
Інвестування
+
+
+
+
Бюджетна система
+
+
+
+
Міжнародні фінанси
+
+
+
+
Фінансовий ринок
+
+
+
+
Фінансовий маркетинг
+
+
+
+
Фінансова безпека підприємства
+
+
+
Підсумковий
+
Фінансовий аналіз
+
+
+
+
Основи наукових досліджень
+
+
+
+
Управління вартістю суб’єктів господарювання
+
+
+
Поточний
+
Фінансовий інжиніринг
+
+
+
+
Адміністрування фінансової діяльності суб’єктів господарювання
+
+
+
Підсумковий
+
Інформаційно-комунікаційне забезпечена
Немає потреби
+
+
Підсумковий
+
Фінансова математика
+
+
+
+
Професійна іноземна мова
+
Немає потреби
+
+
МЕЙДЖОР «Фінансові послуги»
Інформаційні технології у  фінансових розрахунках
Немає потреби
+
+
+
Основи фінансового посередництва
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Фінансовий ринок
+
+
+
+
Банківські операції
+
+
+
+
Фінансові послуги на валютному ринку
+
+
+
+
Фінансовий маркетинг
+
+
+
+
Страхові та кредитні послуги
+
+
+
+
Інвестиційний аналіз
Немає потреби
+
+
+
Фінансовий аналіз
+
+
+
+
Аналіз діяльності фінансових установ
+
+
+
+
Електронні фінансові послуги
Немає потреби
+
+
+
Основи наукових досліджень
+
+
+
+
Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Немає потреби
+
+
+
Оцінка ризиків і збитків у страхуванні
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Професійна іноземна мова
+
Немає потреби
+
+
МЕЙДЖОР «Банківська справа»
Інвестування
+
+
+
+
Бюджетна система
+
+
+
+
Банківські операції
+
+
+
+
Фінансовий ринок
+
+
+
+
Валютне регулювання
+
Немає потреби
+
+
Інформаційні системи та технології в банківській сфері
Немає потреби
+
+
+
Основи фінансової грамотності
+
+
+
+
Статистика банківських процесів
+
+
+
+
Аналіз банківської діяльності
+
+
+
+
Центральний банк і грошово-кредитна система
+
+
+
+
Фінансовий облік у банках
+
+
+
+
Безпека банківського бізнесу
+
Немає потреби
+
+
Інвестиційне кредитування
+
+
+
Підсумковий
+
Операції банків з цінними паперами
+
+
+
+
Професійна іноземна мова
+
Немає потреби
+
+

 

Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
Методичних розробок
Тематики курсових робіт (проектів)
Курсова робота за спеціалізацією
Фінанси
4 семестр
+
+
Курсова робота за спеціалізацією
Банківська справа
4 семестр
+
+
Курсова робота (Фінансовий аналіз)
6 семестр
+
+
Курсова робота (Аналіз діяльності фінансових установ)
6 семестр
+
+
Курсова робота (Аналіз банківської діяльності)
6 семестр
+
+

 

Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Інформація про наявність програм практик
("+" або "-")
Навчальна практика «Університетська освіта»
1 семестр
+
Ознайомлювальна практика
3 семестр
+
Тренінг-курс «Безпека життедіяльності»
2 семестр
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
8 семестр
+
Виробнича практика
6 семестр
+
Комплексний тренінг
8 семестр
+
Науково-дослідна практика
8 семестр
+
Переддипломна практика
8 семестр
+

 

Кiлькiсть переглядів: 565