Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Фінансовий менеджмент
+
+
+
Ринок фінансових послуг
+
Немає потреби
+
Кредитний менеджмент
+
+
+
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «Фінансовий менеджмент»
Фінансовий моніторинг
+
Немає потреби
+
Страховий менеджмент
Немає потреби
+
+
Фінансовий менеджмент у банку
+
+
+
Сучасні інформаційні системи і технології
Немає потреби
+
+
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва»
Фінансова стратегія
+
+
+ ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Фінансовий контролінг
+
Немає потреби
+
Управління вартістю підприємства
Програма
+
+
+ ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Інтелектуальні системи обробки фінансової інформації
Немає потреби
+
Підсумковий
+
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «Антикризове фінансове управління»
Управління фінансовою санацією
Програма
+
+
+ ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Антикризова фінансова діагностика
+
+
+ ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Психологія кризи
Програма
+
Немає потреби
+ ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Антикризова податкова політика
+
Немає потреби
Підсумковий
+
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «Банківський менеджмент»
Проектне фінансування
+
+
+
Банківське регулювання та нагляд
+
+
+
Фінансовий менеджмент у банку
+
+
+
Управління банківськими ризиками
+
Немає потреби
+
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «Аналітика банківських процесів»
Бюджетування у банках
+
+
+
Фінансовий моніторинг у банку
+
+
+
Маркетинг у банку
+
Немає потреби
+
Міжнародні розрахунки і валютні операції
+
+
+
ВІБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Управління бізнес-процесами
+
Немає потреби
Підсумковий
+
Податкове планування
+
Немає потреби
Підсумковий
+
Податковий облік та звітність
+
Немає потреби
Підсумковий
+
Дилінгові операції банків
+
Немає потреби
Підсумковий
+
Протидія фінансовим шахрайствам
+
Немає потреби
+
Соціальна відповідальність
+
Немає потреби
+
Міжнародні стратегії економічного розвитку
+
Немає потреби
+
Інтелектуальні методи в бізнесі
+
Немає потреби
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Консультаційний проект
1, 2
+
+
Фінансовий менеджмент
1
+
+
Фінансова стратегія
2
+
+
Управління фінансовою санацією
2
+
+
Проектне фінансування
1
+
+
Управління банківськими ризиками
2
+
+
Бюджетування у банках
1
+
+
Маркетинг у банку
2
+
+
Науково-дослідна практика (Консультаційний проект)
3
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 674