Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
освітній ступінь бакалавр
 
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 
І. ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)
навчаль­ного контенту (ПНС, програма)
планів
практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних
робіт
завдань для самостійної
роботи
студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань
для комплексної
контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Соціально-економічна історія україни
+
немає потреби
+
+
Філософія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
ІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Вища математика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія ймовірностей та математична статистика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Дослідження операцій та методи оптимізації
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Економетрика
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформатика
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Політична економія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Мікроекономіка
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Макроекономіка
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистика
немає потреби
+
+
+
Економіка підприємства
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Податкова система
+
немає потреби
+
+
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Фінанси
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Бухгалтерський облік
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетинг
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
МЕЙДЖОР «ОБЛІК І АУДИТ»
Фінансовий облік І
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Фінансовий облік ІІ
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Звітність підприємств за національними та міжнародними стандартами
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Облік і звітність в оподаткуванні
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Облік за видами економічної діяльності
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Облік у кредитних та бюджетних установах
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Управлінський облік
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Компютерні облікові системи
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Державний фінансовий контроль
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз господарської діяльності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз у галузях виробництва і послуг
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аудит
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
МЕЙДЖОР «ОПОДАТКУВАННЯ»
Історія і теорії оподаткування
+
немає потреби
+
+
Податковий облік та звітність
+
немає потреби
+
+
Оподаткування виплат з оплати праці
+
немає потреби
+
+
Альтернативні системи оподаткування
+
немає потреби
+
+
Аналіз господарської діяльності
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Управлінський облік
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Ресурсне та місцеве оподаткування
+
немає потреби
+
+
Податковий контроль та аудит
+
немає потреби
+
+
Оподаткування субєктів господарювання
+
немає потреби
+
+
Фінансовий облік
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємтства (з використанням 1с: підприємство)
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Автоматизація процесів бізнес-планування
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+

 

Кiлькiсть переглядів: 384