Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)
навчального контенту (ПНС, програма)
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійна роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Організація бухгалтерського обліку
+
немає потреби
+
+
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
+
немає потреби
+
+
Фінансова звітність за міжнародними стандартами та її аналіз
+
немає потреби
+
+
Організація і методика аудиту
+
немає потреби
+
+
Спеціалізація «Облік і аудит»
Стратегічний аналіз
+
немає потреби
+
+
Облік діяльності та управління витратами підприємств
+
немає потреби
+
+
Лабораторний практикум «Навчальна бухгалтерія»
немає потреби
+
+
+
Економічний консалтинг
+
немає потреби
+
+
Спеціалізація «Оподаткування»
Податкове регулювання соціально-економічних процесів
+
немає потреби
+
+
Електронна податкова звітність
немає потреби
+
+
+
Податкове адміністрування та контроль
+
немає потреби
+
+
Податкове консультування
+
немає потреби
+
+
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (обрано студентами у 2016/2017 н.р. із загальноуніверситетського пулу)
Математичне забезпечення фінансового аналізу підприємства
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Філософія економіки
+
немає потреби
+
+
Підготовка рукопису до видання
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Судово-економічна експертиза
+
немає потреби
+
+
Фінансовий менеджмент та контролінг
+
немає потреби
+
+
Податковий облік та звітність
+
немає потреби
+
+
Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур
немає потреби
+
+
+
Власність та економічна влада
+
немає потреби
+
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
(«+» або «-»)
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Курсова робота «Облік діяльності та управління витратами підприємств»
2
+
+
Курсова робота «Податкове регулювання соціально-економічних процесів»
2
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 587