Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту планів практичних (семінарських) занять завдань для лабораторних робіт завдань для самостійної роботи студентів питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціальна та економічна історія України
Програма
+
немає потреби
+
+
Філософія
+
немає потреби
+
+
Правознавство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Психологія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Екологічний менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Країнознавство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Політична економія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія міжнародних відносин
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні відносини та світова політика
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародне право
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні організації та міжнародна діяльність
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Конфліктологія та теорія переговорів
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні економічні відносини
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні економічні відносини: Курсова робота
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародна інформація
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Комплексна курсова робота
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія та практика перекладу
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Вища математика
+
немає потреби
+
+
Сучасні інформаційні системи і технології
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Мікро- та макроекономіка
+
немає потреби
+
+
Статистика
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова в професійній сфері
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетингові дослідження та реклама
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Державно-приватне партнерство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Дипломатична діяльність 
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний консалтинг
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Реклама та зв'язки з громадськістю
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+

 

 

Кiлькiсть переглядів: 1038