Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Освітньо-професійна програма «Бізнес-статистика і аналітика» Спеціальність 051 «Економіка», магістр

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)

Навчаль­ного контенту

планів практичних (семі­нарських) занять

завдань для лаборатор­них робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

Глобальна економіка
+
немає потреби
+
Соціальна економіка
+
немає потреби
+
Методи статистичного аналізу та планування національної економіки
+
немає потреби
+
Статистичні методи прийняття управлінських рішень
немає потреби
+
+
Інтелектуальні методи прогнозування соціально-економічних процесів
немає потреби
+
+
Управління розвитком соціально-економічних систем
+
немає потреби
+
Статистичний моніторинг діяльності підприємств та організацій
немає потреби
+
+
Статистика міжнародних порівнянь
немає потреби
+
+
1С: обліковий консалтінг в управлінні бізнес-процесами підприємства
немає потреби
+
Підсумковий
+
Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств
немає потреби
+
+
Web - дизайн
немає потреби
+
+
Електронна комерція
немає потреби
+
+
 
* У разі використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка «ІТ»
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Науково-дослідна практика:
Консультаційний проект
2
+
+
 
 
Методичне забезпечення державної атестації
 
№ з/п
Найменування виду державної атестації
(державний екзамен, дипломна робота (проект))
Інформація про наявність ("+" або "-")
Методичні розробки
Тематика дипломних робіт (проектів)
Програми державних екзаменів
1
Дипломна робота
+
+
-
 
Кiлькiсть переглядів: 370