Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 051 «Економіка»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальних дисциплін спеціальності 051 Економіка

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій
для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій
та завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
І. ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає
потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
немає
потреби
+
+
+
Соціальна та економічна історія України
+
немає
потреби
+
+
Філософія
+
+
немає
потреби
+
+
+
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Соціологія
 
Психологія
 
 
 
 
+
 
+
 
немає потреби
 
немає потреби
 
+
 
+
 
 
Підсумковий
 
+
 
+
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Екологія
Екологічні технології в агробізнесі
Основи технологічних систем
Ресурсозберігаючі та екологічні технології
 
 
+
+
+
+
 
 
+
+
+
+
 
 
немає потреби
немає потреби
немає потреби
немає потреби
 
 
+
+
+
+
 
 
+
+
+
+
 
 
+
+
+
+
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ
Господарське право
 
Цивільне право
 
Трудове право
 
 
 
 
Програма
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
немає потреби
 
немає потреби
 
немає потреби
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
Поточний
Підсумковий
Поточний
Підсумковий
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
ІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Вища математика 
+
+
+
+
+
+
Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
+
+
+
+
Дослідження операцій і методи оптимізації
+
+
+
+
+
+
Економетрика
+
+
+
+
+
+
Інформатика
+
+
+
Підсумковий
+
Політична економія
+
немає
потреби
+
+
Мікроекономіка
+
+
немає
потреби
+
+
+
Макроекономіка
+
+
немає
потреби
+
+
+
Статистика
немає
потреби
+
+
+
Економіка України
+
+
немає
потреби
+
+
+
Економіка підприємства
+
немає
потреби
+
+
Менеджмент
+
немає
потреби
+
+
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота за спеціалізацією
+
+
немає
потреби
+
+
+
Економіка праці
+
немає
потреби
+
+
Фінанси
+
+
немає
потреби
+
+
+
Бухгалтерський облік
+
+
немає
потреби
+
+
+
Маркетинг
+
+
немає
потреби
+
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
+
немає
потреби
+
+
+
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР (із загальноуніверситетського пулу)
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Економіка підприємства ІІ
+
немає
потреби
+
+
Економічний аналіз
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Стратегія підприємства
+
немає
потреби
+
+
Курсова робота (Аналіз діяльності підприємства)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Економіка та організація інноваційної діяльності
+
немає
потреби
+
+
Економіко-правове забезпечення бізнесу
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз ринків
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація та планування на підприємстві
+
немає
потреби
+
+
Курсова робота (Розробка бізнес-плану)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Інформаційні системи в економіці
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Податки та податкове планування
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Обґрунтування проектів та оцінювання ризиків
+
немає
потреби
+
+
Управління витратами
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»
Економетрика-2
+
+
+
+
+
+
Дослідження операцій і методи оптимізації - 2
+
+
+
+
+
+
Економічна кібернетика
+
+
+
+
+
+
Курсова робота (Економічна кібернетика)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Прогнозування соціально-економічних процесів
+
+
+
+
+
+
Системи прийняття рішень
+
+
+
+
+
+
Імітаційне моделювання
+
немає потреби
+
+
+
+
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
+
немає потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Моделювання економіки)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
 
немає
потреби
немає потреби
Моделювання економіки
+
немає потреби
+
+
+
+
Моделі економічної дінаміки
+
немає потреби
+
+
+
+
Методи та моделі data science
+
немає потреби
+
+
+
+
Управління проектами інформатизації
+
немає потреби
+
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»
Теорія економічних рішень
+
+
+
+
+
+
Аналітичні методи в економіці
+
+
+
+
+
+
Проектування баз даних економічних систем
+
немає потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Прикладні технології в корпоративних інформаційних системах)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Прикладні технології в корпоративних інформаційних системах
+
немає потреби
+
+
+
+
Математичне та комп’ютерне моделювання фінансових процесів
+
+
+
+
+
+
Математичні методи та моделі менеджменту персоналу
+
немає потреби
+
+
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
+
немає
потреби
+
+
+
Математичні методи та моделі управління проектами
+
немає потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Математичні методи та моделі управління проектами)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Прикладні задачі моделювання в логістиці
+
немає потреби
+
+
+
+
Web- технології в прикладній економіці
+
немає потреби
+
+
+
+
Методи та моделі data science
+
немає потреби
+
+
+
+
Математичне та комп’ютерне моделювання безпеки економічних систем
+
немає потреби
+
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
Історія еконорміки та економічної думки
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Мікроекономічний аналіз
+
немає
потреби
+
+
Мікроекономічна теорія виробництва і витрат
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Комплексна курсова робота
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Сучасні економічні теорії
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічний розвиток
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Методика викладання економічних дисциплін
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Інституціональна економіка
+
немає
потреби
+
+
Курсова робота (Методологія наукових досліджень)
немає потреби
немає потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає потреби
Інвайронментальна економіка
+
немає
потреби
+
Підсумковий
+
Економічна компаративістика
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Методологія наукових досліджень
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Спец. семінар з класичної політичної економії
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
Економіка праці
+
+
немає
потреби
+
+
+
Організація праці
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Організація праці)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Нормування праці
+
+
немає
потреби
+
 
 
Курсова робота (Нормування праці)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Управління трудовим потенціалом
+
+
немає
потреби
+
+
+
Управління персоналом
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Управління  персоналом)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Мотивування персоналу
+
+
немає
потреби
+
+
+
Демографія
+
+
немає
потреби
+
+
+
Проектування трудових процесів
+
+
немає
потреби
+
+
+
Ринок праці
+
+
немає
потреби
+
+
+
Аудит персоналу
+
+
немає
потреби
+
+
+
Фізіологія і психологія праці
+
+
немає
потреби
+
+
+
Кадрове діловодство
+
+
немає
потреби
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА І АНАЛІТИКА»
Статистика ІІ
+
немає
потреби
+
+
Економічна статистика
+
немає
потреби
+
+
Курсова робота (Економічна статистика)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Аналітика соціальних та демографічних процесів
+
немає
потреби
+
+
Програмні продукти обробки великих масивів інформації
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Аналіз та прогнозування рядів динаміки
+
немає
потреби
+
+
Аналітика фінансового ринку
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистичний аналіз ризиків та методи його оцінювання
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистичне моделювання та прогнозування
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Курсова робота (Статистичне моделювання та прогнозування)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Статистичні методи оцінки регіонального розвитку
+
немає
потреби
+
+
Системний аналіз соціально-економічних процесів
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистика ринків
Програма
+
немає
потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Організація та методи вибіркових обстежень
+
немає
потреби
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Економіка зарубіжних країн
+
+
немає
потреби
+
+
+
Міжнародна торгівля і торгівельна політика
+
+
немає
потреби
+
+
+
Друга іноземна мова
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Міжнародна економічна діяльність України)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Фінанси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
+
+
немає
потреби
+
+
+
Міжнародна економічна діяльність україни
+
+
немає
потреби
+
+
+
Друга іноземна мова
+
+
немає
потреби
+
+
+
Міжнародні фінанси
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Міжнародні фінанси)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Міжнародний маркетинг
+
+
немає
потреби
+
+
+
Техніка та організація зовнішньоекономічних операцій
+
+
немає
потреби
+
+
+
Міжнародна інвестиційна діяльність
+
+
немає
потреби
+
+
+
Друга іноземна мова
+
+
немає
потреби
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ»
Економіка підприємства іі
+
+
немає
потреби
+
+
+
Економічний аналіз
+
+
немає
потреби
+
+
+
Правове забезпечення бізнесу
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Економіка і правове забезпечення бізнесу)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Економіка і організація інноваційної діяльності
+
+
немає
потреби
+
+
+
Право інтелектуальної власності
+
+
немає
потреби
+
+
+
Технологія укладання господарських договорів
+
+
немає
потреби
+
+
+
Організація та планування на підприємстві
+
немає
потреби
+
+
Курсова робота (Розробка та обґрунтування бізнес-проекту)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Розробка та обґрунтування бізнес-проектів
+
+
немає
потреби
+
+
+
Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємства з використанням 1с: підприємництво
+
немає
потреби
+
+
+
+
Оподаткування суб’єктів господарювання
+
+
немає
потреби
+
+
+
Державно-приватне партнерство
+
+
немає
потреби
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ»
Економіка АПК
+
+
немає
потреби
+
+
+
Інфраструктура аграрного ринку
+
+
немає
потреби
+
+
+
Земельне право
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Аналіз господарської діяльності)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Аналіз господарської діяльності підприємства
+
+
немає
потреби
+
+
+
Логістика
+
+
немає
потреби
+
+
+
Технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції
+
+
немає
потреби
+
+
+
Організація виробництва та планування на АПК
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Розробка бізнес-плану)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Організація агросервісу
+
+
немає
потреби
+
+
+
Обґрунтування проектів та оцінювання ризиків
+
+
немає
потреби
+
+
+
Маркетинг аграрних підприємств
+
+
немає
потреби
+
+
+
Фінансово-кредитний механізм функціонування аграрних підприємств
+
+
немає
потреби
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ»
Економіка нерухомості
+
+
немає
потреби
+
+
+
Девелопмент нерухомості
+
+
немає
потреби
+
+
+
Інвестування у нерухомість
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Економіка нерухомості)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Підприємництво та бізнес культура
+
+
немає
потреби
+
+
+
Міжнародний ринок нерухомості
+
+
немає
потреби
+
+
+
Інфраструктура ринку нерухомості
+
+
немає
потреби
+
+
+
Іпотека
+
+
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота рганізація забезпечення діяльності управління нерухомістю)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Економіко-математичні методи в управлінні нерухомістю
+
немає
потреби
 
+
+
+
Облік та оподаткування нерухомості
+
+
немає
потреби
+
+
+
Основи земельних відносин
+
+
немає
потреби
+
+
+
Оціночний менеджмент
+
+
немає
потреби
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА»
Введення в бізнес-аналітику
немає
потреби
+
+
+
Аналітика бізнес-структур
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Аналітика бізнес – структур)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Програмні засоби бізнес-аналітики
+
немає
потреби
+
+
+
+
Міжнародна бізнес-аналітика
+
немає
потреби
+
+
+
+
Економіко-статистична діагностика діяльності бізнес-структур
немає
потреби
+
+
+
Міжнародний ринок праці та демографічний моніторинг
немає
потреби
+
+
+
Прогнозування експортно-імпортних операцій
+
немає
потреби
+
+
+
+
Моделі аналізу даних та багатовимірна статистика
+
немає
потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Моделі аналізу даних та багатовимірна статистика)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Моніторинг розвитку регіональних економічних систем
+
немає
потреби
+
+
+
+
Інформаційні системи та технології в управлінні бізнес-проектами
+
немає
потреби
+
+
+
+
Фінансова аналітика міжнародного бізнесу
+
немає
потреби
+
+
+
+
Методи та моделі прийняття управлінських рішень
+
немає
потреби
+
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ»
Індикатори бізнес-статистики
немає
потреби
+
+
+
Аналітика макроекономічних процесів
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Аналітика макроекономічних процесів)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Методи і моделі кількісної економіки
немає
потреби
+
+
+
Оцінка та аналіз ризиків економічної діяльності
+
немає
потреби
+
+
Методи оцінки економіки регіону
немає
потреби
+
+
+
Моделі динаміки бізнес-структур
немає
потреби
+
+
+
Демографія та соціальна мобільність
немає
потреби
+
+
+
Моделювання економічних процесів
немає
потреби
+
+
+
Курсова робота (Моделювання економічних процесів)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Економіка та моделювання фінансового ринку
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційні системи та технології в управлінні start-up
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Поведінкова економіка
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Data mining:програмні засоби обробки великих масивів інформації
Програма
немає
потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»
Методи аналізу взаємозв’язку процесів в економіці
+
+
+
+
+
+
Дослідження операцій в інформаційній економіці
+
+
+
+
+
+
Інформаційні системи та технології в економіці
+
+
+
+
+
+
Курсова робота (Інформаційні системи та технології в економіці)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Інформаційний бізнес
+
+
+
+
+
+
Оцінка ризиків у інформаційній економіці
+
+
+
+
+
+
Web-технології
+
немає
потреби
+
+
+
+
Інтегрована система управління підприємством
+
немає
потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Управління проектами інформатизації)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Системи планування ресурсів підприємства (ERP)
+
немає
потреби
+
+
+
+
Методи візуалізації даних
+
немає
потреби
+
+
+
+
Електронна комерція
+
немає
потреби
+
+
+
+
Управління проектами інформатизації
+
немає
потреби
+
+
+
+
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «DATA SCIENCE У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ»
Основи data science
+
немає
потреби
+
+
+
+
Методи регресійного аналізу у data science
+
+
+
+
+
+
Дослідження операцій в бізнес економіці
+
+
+
+
+
+
Предиктивна аналітика в бізнес-економіці
+
немає
потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Предиктивна аналітика в бізнес-економіці)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Проектування баз даних
+
немає
потреби
+
+
+
+
Інтелектуальні системи прийняття та підтримки рішень
+
+
+
+
+
+
Методи та моделі data science
+
немає
потреби
+
+
+
+
Курсова робота (Методи та моделі data science)
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Моделювання методами нейронних мереж
+
немає
потреби
+
+
+
+
Моделі економічної динаміки
+
немає
потреби
+
+
+
+
Data mining
+
немає
потреби
+
+
+
+
Управління проектами в бізнес-економіці
+
немає
потреби
+
+
+
+
ІІІ. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Навчальна практика «Університетська освіта»
+
+
+
+
+
+
Ознайомлювальна практика
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
+
немає
потреби
+
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
+
немає
потреби
+
+
+
Виробнича практика
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Комплексний тренінг
+
+
немає
потреби
+
+
+
Науково-дослідна практика
+
+
немає
потреби
+
+
+
Переддипломна практика
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
ІV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Державний екзамен з іноземної мови
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
Дипломна робота
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
+
немає
потреби
немає
потреби
 
Кiлькiсть переглядів: 646