Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 051 «Економіка»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
спеціальності 051 «Економіка»
 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчальної робочої програми, навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Базові навчальні дисципліни
Глобальна економіка
+
немає потреби
+
+
Соціальна економіка
+
немає потреби
+
+
Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
Стратегічне управління
+
немає потреби
+
+
Менеджмент персоналу
+
немає потреби
+
+
Розвиток персоналу
+
немає потреби
+
+
Креативний менеджмент
+
немає потреби
+
+
Облік і аналіз персоналу
+
немає потреби
+
Підсумковий
+
Кадрова безпека
+
немає потреби
-
+
Спеціалізація «Економічна кібернетика»
Методи економіко-статистичних досліджень
немає потреби
+
+
+
Математичні методи і моделі фінансового менеджменту
немає потреби
+
+
+
Математичні методи і моделі менеджменту персоналу
немає потреби
+
+
+
Математичні методи і моделі ринкової економіки
немає потреби
+
+
+
Методи та моделі управління конкурентоспроможністю підприємств
+
немає потреби
+
+
Нелінійні моделі економічної динаміки
Програма
немає потреби
+
+
+
Спеціалізація «Прикладна економіка»
Індустріальна та аграрна економіка
+
Не має потреби
+
+
Прикладна економетрія
Не має потреби
+
+
+
Часові ряди
Не має потреби
+
+
+
Моделювання та оптимізація економічних систем
Не має потреби
+
+
+
Методи прийняття рішень
Не має потреби
+
+
+
Багатомірний аналіз даних
Не має потреби
+
+
+
Спеціалізація «Міжнародна економіка»
Стратегічне управління
+
немає потреби
+
+
Міжнародні бізнес-стратегії підприємства
+
немає потреби
+
+
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
+
немає потреби
+
+
Міжнародний фінансовий менеджмент
+
немає потреби
+
+
Управління експортним потенціалом підприємства
+
немає потреби
+
+
Міжнародний менеджмент
+
немає потреби
+
+
Спеціалізація «Економіка підприємства»
Економічне управління підприємством
+
немає потреби
+
+
Управління бізнес-процесами на підприємстві
+
немає потреби
+
+
Управління конкурентоспроможністю підприємства
+
немає потреби
+
+
Корпоративні фінанси
+
немає потреби
+
+
Антикризова діяльність підприємства
+
немає потреби
+
+
Корпоративне управління
+
немає потреби
+
+
Спеціалізація «Бізнес-статистика і аналітика»
Методи статистичного аналізу та планування національної економіки
+
немає потреби
+
+
Статистичні методи прийняття управлінських рішень
немає потреби
+
+
+
Інтелектуальні методи прогнозування соціально-економічних процесів
+
немає потреби
+
+
Управління розвитком соціально-економічних систем
+
немає потреби
+
+
Статистика міжнародних порівнянь
+
немає потреби
+
+
Статистичний моніторинг діяльності підприємств та організацій
немає потреби
+
+
+
Спеціалізація «Економічна теорія»
Теорія корпоративних відносин
+
немає потреби
+
+
Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності
+
немає потреби
+
+
Макроекономіч­на політика
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Економічне оцінювання
Програма
+
немає потреби
-
Поточний
Підсумковий
+
Мікроекономіч­ний аналіз
Програма
+
немає потреби
-
Поточний
Підсумковий
+
Економічна політика сталого розвитку
+
немає потреби
+
+
Вибіркові навчальні дисципліни
Соціальна відповідальність
+
немає потреби
+
+
Web-дизайн
Програма
немає потреби
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Статистичний моніторинг діяльності підприємств та організацій
немає потреби
+
+
+
Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур
немає потреби
+
+
+
Інтелектуальні методи в бізнесі
немає потреби
+
+
+
Власність та економічна влада
+
немає потреби
+
+
Міжнародні стратегії економічного розвитку
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова професійної комунікації
+
немає потреби
+
+
Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності
+
немає потреби
+
+
Маркетинг інновацій
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Оцінка ефективності розвитку підприємства
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
 
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена
курсова робота (проект)
Інформація про наявність ("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА: Консультаційний проект
3
+
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 968