Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 011«Освітні, педагогічні науки»

 
Найменування навчальної дисципліни
згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
робочої програми та навчального контенту
методичних рекомендацій для практичних (семінарських) занять
методичних рекомендацій та
завдань для лабораторних робіт
методичних рекомендацій та
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ
+
+
-
+
+
+
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
+
+
-
+
+
+
ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПЕДПГОГІЧНІТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
+
+
-
+
+
+
ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
+
+
-
+
+
+
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
+
+
-
+
+
+
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСАЛТІНГ
+
+
-
+
+
+
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
+
+
-
+
+
+
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ШКОЛІ
+
+
-
+
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 834