Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформація про роботу ради Д 64.055.01 2010 рік

Інформація про роботу ради Д 64.055.01

 
2010 рік

 

п/п
Дата захисту
П.І.Б.
Тема
Керівник / Консультант
1
21.01.10
Штереверя Альона Володимирівна
Формування збалансованої системи показників оцінки діяльності підприємства
д.е.н., доцент Малярець Л.М.
2
21.01.10
Мащенко Марина Анатоліївна
Підвищення ефективності праці засобами матеріальної мотивації персоналу
д.е.н., професор Назарова Г.В.
3
28.01.10
Лях (Хряпіна) Інна Сергіївна
Управління витратами підприємства на маркетингові комунікації
к.е.н., доцент Притиченко Т.І.
4
28.01.10
Лисенко Людмила Анатоліївна
Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства
к.е.н., доцент Коюда В.О.
5
25.02.10
Чаговець Любов Олексіївна
(08.00.11)
Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства
д.е.н., професор Клебанова Т.С.
6
25.02.10
Нікіфорова Ольга Володимирівна
(08.00.11)
Моделі діагностики регіональних ринків праці
д.е.н., професор Клебанова Т.С.
7
26.02.10
Куссий Михайло Юрійович
(08.00.11)
Моделювання динаміки ціни на FOREX з використанням фрактальності та волатильності ринку
к.т.н., доцент Єрмоленко Г.Г.
8
26.02.10
Баранников Віталій Володимирович
(08.00.11)
Синтез моделей підтримки прийняття рішень при управлінні оборотними активами підприємств
д.е.н., професор Христіановський В.В.
9
25.03.10
Попов Олександр Євгенійович
Формування системи корпоративного управління акціонерними товариствами машинобудування
д.е.н., професор Гриньова В.М.
10
25.03.10
Нечепуренко Андрій Ігоревич
Оцінка та управління розвитком соціального капіталу виробничої організації
д.е.н., професор Дороніна М.С.
11
15.04.10
Міцкевич Наталі Альгірдасівни
Мотивація робітників основного виробництва на підприємствах машинобудівного комплексу
к.е.н., доцент Лукашев С.В.
12
15.04.10
Карпов Леонід Миколайович
Прийняття управлінських рішень на підприємстві з урахуванням податкових ризиків
д.е.н., професор Іванов Ю.Б.
13
20.05.10
Піддубна Людмила Іванівна
Теоретико-методологічне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
д.е.н., професор Пономаренко В.С.
14
20.05.10
Романченко Олена Миколаївна
Формування маркетингових комунікацій у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівного підприємства
д.с.н., професор Лисиця Н.М.
15
03.06.10
Назарова Світлана Олександрівна
Управління дистанційною трудовою діяльністю персоналу підприємства
д.е.н., професор Пушкар О.І.
16
03.06.10
Шведун Вікторія Олександрівна
Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства
к. ф-м. н., професор Шевченко Л.П.
17
10.06.10
Новікова Марина Миколаївна
Методологічне забезпечення системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств
д.е.н., професор Гриньова В.М.
18
10.06.10
Фесенко Інна Анатоліївна
Управління корпоративним пенсійним фондом на промисловому підприємстві
д.е.н., професор Назарова Г.В.
19
30.09.10
Захарова Ольга Володимирівна
(08.00.11)
Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища
д.е.н., професор Клебанова Т.С.
20
30.09.10
Сергієнко Олена Андріанівна
(08.00.11)
Моделі стратегічного розвитку виробничо-економічних систем
д.е.н., професор Клебанова Т.С.
21
28.10.10
Матвієнко-Біляєва Галина Леонідівна
Контроліг логістичної діяльності підприємства
д.е.н, доцент Малярець Л.М.
22
28.10.10
Яхкінд Вікторія Павлівна
Планування маркетингової потенціалу підприємства
д.е.н., професор Українська Л.О.
23
11.11.10
Сігаєва Тетяна Євгеніївна
Інформаційна взаємодія підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування
д.е.н., професор Куліков П.М.
24
11.11.10
Писаревська Ганна Іллівна
Управління кадровим потенціалом на підприємстві
д.е.н., професор Гриньова В.М.

 

Кiлькiсть переглядів: 1125