Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 
1. Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:
  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
Інформація про роботу ради Д 64.055.01
 
2. Д 64.055.02 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:
  • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
 
Інформація про роботу ради Д 64.055.02
 
3. Вимоги до оформлення дисертації

 

Кiлькiсть переглядів: 21315