Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 
1. Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
Інформація про роботу ради Д 64.055.01
 
2. Д 64.055.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:
 • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
 
Інформація про роботу ради Д 64.055.02
 
3. К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:
 • 05.13.06 «Інформаційні технології»
 • 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».
 
 
4. Вимоги до оформлення дисертації

 

Кiлькiсть переглядів: 25472