Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 6.030206 Міжнародний бізнес

056 Міжнародні економічні відносини

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програма
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціальна та економічна історія України
Програма
+
немає потреби
+
+
Філософія
+
немає потреби
+
+
Правознавство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Психологія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Екологічний менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Країнознавство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Політична економія
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародне право
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Менеджмент
+
немає потреби
+
Поточний
+
Міжнародні відносини та світова політика
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародні організації та міжнародна діяльність
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Конфліктологія та теорія переговорів
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяль-ність в міжнародних відносинах
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Теорія та практика перекладу
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Вища математика
+
немає потреби
+
+
Економіко-математичні методи
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Сучасні інформаційні системи і технології
Програма
+
+
+
Поточний
Підсумковий
+
Мікро- та макроекономіка
+
немає потреби
+
+
Статистика
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Маркетинг
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний фінансовий менеджмент
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова в міжнародному бізнесі
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Корпоративне управління та соціальна відповідальність
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Облік міжнародних операцій
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Бізнес-аналіз
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Міжнародний маркетинг
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Конкуренція у міжнародному бізнесі та конкурентна розвідка
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Державно-приватне партнерство
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+
 
Кiлькiсть переглядів: 766