Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (другий рівень)
 
Найменування навчальної дисципліни згідно
з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Сучасна теорія управління
Немає потреби
+
+
Іноземна мова для ІТ-галузі
+
Немає потреби
+
+
Методології наукових досліджень
+
Немає потреби
+
+
Магістерська програма "Інформаційні управляючі системи та технології"
Розподілені сховища даних
Немає потреби
+
+
Методи оптимізації в задачах управління
Немає потреби
+
+
Мережеві технології
Немає потреби
+
+
Інформаційні управляючі системи в інноваційній діяльності підприємства
Немає потреби
+
+
Хмарні обчислення
Немає потреби
+
+
Магістерська програма "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"
Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств
Немає потреби
+
+
Управління в комп’ютерному еколого-економічному моніторингу
Немає потреби
+
+
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Програма
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Моніторинг екологічної та техногенної безпеки
Немає потреби
+
+
Маг-майнори
Data mining
Немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Глобальна економіка
+
Немає потреби
+
+
Трудове право
+
Немає потреби
+
+
Акмеологія та андрагогіка
+
Немає потреби
+
+
 
 
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
 
Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Тривалість практики (тижнів)
Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)
Науково-дослідна практика
2
3
1
5
+
Переддипломна практика
3
7
+
Комплексний тренінг
3
2
+
 
 
Кiлькiсть переглядів: 1890