Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Соціально-економічна історія України
+
немає потреби
+
+
Філософія
+
немає потреби
+
+
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
+
немає потреби
+
+
Інтелектуальна власність
+
немає потреби
+
+
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
немає потреби
+
+
+
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
+
немає потреби
+
+
Основи інфокомунікаційних технологій
немає потреби
+
+
Фізика
немає потреби
+
+
Поточний
+
Вища математика
+
немає потреби
+
+
Дискретна математика
+
немає потреби
+
+
Чисельні методи
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Методи та засоби моделювання динамічних систем
немає потреби
+
+
Аналіз вимог до програмного забезпечення
немає потреби
+
+
Паралельні та розподілені обчислення
немає потреби
+
ІТ
Підсумковий
+
GRID-технології
немає потреби
+
ІТ
+
Комп'ютерні мережі
немає потреби
+
+
Програмування
немає потреби
+
+
Системи мобільного зв'язку
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Об'єктно-орієнтоване програмування
немає потреби
+
+
Інтернет-програмування
немає потреби
+
+
Алгоритми та структури даних
немає потреби
+
+
Веб-технології та веб-дизайн
немає потреби
+
+
Інженерія програмного забезпечення
немає потреби
+
+
Системний аналіз
немає потреби
+
+
Бази даних
немає потреби
+
+
Якість програмного забезпечення та тестування
Програма
немає потреби
+
+
Технології програмування
немає потреби
+
+
Теорія інформації і кодування
+
немає потреби
Поточний
+
Нейромережева обробка інформації
немає потреби
+
Поточний
+
Дослідження і проектування інтелектуальних систем
+
немає потреби
Поточний
+
Безпека програм та даних
немає потреби
+
+
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
немає потреби
+
+
Сучасні технології документообігу
немає потреби
+
Підсумковий
+
Економіка бізнесу
+
немає потреби
+
+
Основи управління ІТ-підприємствами
Програма
+
немає потреби
+
Поточний
Підсумковий
+
Іноземна мова в ІТ-галузі
+
немає потреби
+
+
Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
немає потреби
+
+
Глобальна інформаційна інфраструктура
немає потреби
+
+
Архітектура та проектування програмного забезпечення
немає потреби
+
+
Системи з штучним інтелектом
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Управління ІТ-проектами
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Операційні системи
немає потреби
+
+
Методи та засоби стиснення інформації
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Системне програмування
немає потреби
+
ІТ
Поточний
Підсумковий
+
Комп'ютерні системи
немає потреби
+
+
 
 
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
 
Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Тривалість практики (тижнів)
Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)
Навчальна практика "Університетська освіта"
1
1
+
Виробнича практика
5
3
+
Переддипломна практика
8
5
+
Комплексний тренінг
8
2
+
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 2267