Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальності

Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця


Шифр галузі
Галузь знань
Код спец-ті
Назва спеціальності
Спеціалізації ХНЕУ ім. С. Кузнеця  (бакалаври)
Магістерські програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Мова викладання
01
Освіта
011
Науки про освіту
-
Українська Російська
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська Англійська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
056
Міжнародні економічні відносини
 
Українська Російська Англійська
06
Журналістика
061
Журналістика
Українська Російська
Українська Російська
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
073
Менеджмент
Українська Російська
Українська Російська Англійська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська Англійська
Українська Російська Англійська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
074
Публічне управління та адміністрування
 
Українська Російська
Українська Російська Англійська
075
Маркетинг
Українська Російська
Українська Російська
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Українська Російська
12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
Українська Російська
18
Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія
Українська Російська
Українська Російська
24
Сфера обслуговування
242
Туризм
Українська Російська Англійська
 
НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ 2015 РОКУ
Кiлькiсть переглядів: 104728