Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальності

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем бакалавр, магістра у 2018 році


 
Спеціальність
Бакалавр
Спеціалізація (освітня програма)
Магістр
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
011 Освітні, педагогічні науки   Педагогіка вищої школи
051
Економіка
Прикладна економіка
061
Журналістика
Медіа-комунікації
071
Облік і оподаткування
Оподаткування Оподаткування
 
 
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
073
Менеджмент
  Адміністративний менеджмент
  Управління фінансово-економічною безпекою
  Управління проектами
  Управління навчальним закладом
 075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Міжнародна торгівля
121
Інженерія програмного забезпечення
 
122
Комп’ютерні науки
125
Кібербезпека
Кібербезпека
 
126
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
186
Видавництво та поліграфія
232 Соціальне забезпечення   Управління соціальними проектами
242
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування   Публічне адміністрування
Державна служба
291
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
 
292
Міжнародні економічні відносини
 
 
 
 
Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2015 року

 

Кiлькiсть переглядів: 142614