Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальності

Перелік спеціальностей (освітніх програм) за якими здійснюється прийом

до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем бакалавр, магістр у 2018 році


 
Спеціальність
Бакалавр
(освітня програма)
Магістр
(освітня програма)
Код
Назва
011 Освітні, педагогічні науки   Педагогіка вищої школи
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
  Подієвий менеджмент
051
Економіка
Прикладна економіка
061
Журналістика
Медіа-комунікації
071
Облік і оподаткування
Оподаткування Оподаткування
 
 
072
Фінанси, банківська справа та страхування
073
Менеджмент
  Адміністративний менеджмент
  Управління фінансово-економічною безпекою
  Управління проектами
  Управління навчальним закладом
 075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Міжнародна торгівля
081 Право Правове регулювання економіки  
121
Інженерія програмного забезпечення
 
122
Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз Управління складними системами  
125
Кібербезпека
 
126
Інформаційні системи та технології
186
Видавництво та поліграфія
232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою Управління соціальними проектами
242
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління Публічне адміністрування
Державна служба
291
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
 
 
 
Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2015 року

 

Кiлькiсть переглядів: 176230