Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Соціально-психологічна служба ХНЕУ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 
 
Психолог: Кутвицька Тетяна Олександрівна
 
Метою діяльності служби є соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності навчального, наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. На базі університету працює телефон довіри та скринька довіри.
 
Психолог соціально-психологічної служби (СПС) університету виконує наступні завдання:
 • психологічну діагностику;
 • психологічне консультування;
 • сприяє повноцінному розвитку особистості студентів протягом навчання, створює умови для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
 • психологічно забезпечує та супроводжує діяльність основних груп працівників університету;
 • сприяє підвищенню психологічної культури, стресостійкості студентів у сфері навчання і міжособистісного спілкування;
 • допомагає у створенні сприятливого мікроклімату, подоланні конфліктів у студентських групах;
 • проводить профілактику та сприяє усуненню труднощів адаптації до соціально-психологічних умов життя, які постійно змінюються;
 • психологічне просвітництво.
 
Телефон довіри: 050–13–51–519
 
кабінет 404, 4 поверх, 1 корпус
 
E-mail: soc_sluzhba@hneu.edu.ua
 
 
Пропозиції, побажання і питання, які вас турбують, відправляйте на електронну адресу або в скриньку довіри (перший поверх лекційного корпусу).
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 
Психолог (др.-грец. ψυχή – душа; λόγος – знання) – це фахівець, який займається вивченням проявів, способів і форм організації психічних явищ особистості у різних галузях людської діяльності для вирішення науково-дослідних і прикладних завдань, а також з метою надання психологічної допомоги, підтримки і супроводу.
 
Головні відмінності психолога від психіатра і психотерапевта полягають у наступному:
 • Психолог – не лікар, тобто не має спеціальної медичної освіти; відповідно не ставить медичних діагнозів, не лікує, не виписує і не призначає лікарських препаратів.
 • Психолог працює з психічно здоровими людьми (клієнтами, а не хворими), що мають якісь труднощі або такими, що потрапили в складну життєву ситуацію.
 • Діяльність психолога в Україні не ліцензується, тобто для того, щоб практикувати йому достатньо диплома.
 
В основному, до психолога звертаються в таких випадках як:
 • травматичні і стресові ситуації: смерть, розлучення, насильство, тяжке захворювання тощо, а також вагітність, народження дитини, переїзд на нове місце проживання, перехід на нову роботу та інше;
 • коли людина відчуває різні труднощі та проблеми в ситуаціях спілкування та взаємодії з іншими людьми (близькими, оточуючими тощо);
 • коли є якісь тілесні симптоми або психосоматичні захворювання (наприклад, нейродерміт, вегетосудинна дистонія, синдром хронічної втоми та ін.);
 • коли у людини з’являється відчуття, що «щось не так» з ним або з його оточенням і у нього є бажання змінити своє життя на краще;
 • а також будь-які інші причини, які потребують підтримки або допомоги.
 
Психологічна допомога – область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі або організації.
 
Це безпосередня робота з людьми, спрямована на вирішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних відносинах, а також особистісних проблем.
 
Консультування може стосуватися:
 1. проблем адаптації – розставання з родиною, нехай навіть ненадовго, можуть викликати у студентів почуття самотності, покинутості;
 2. втрати шкільних друзів – неможливість бути поруч зі старими друзями, туга по спільному проведенню часу навіюють нудьгу і небажання вчитися;
 3. проблем навчання – труднощі з засвоєнням матеріалу, формуванням навчальних умінь і навичок, організацією навчальної діяльності;
 4. особистісні проблеми – емоційні перевантаження, конфлікти з викладачами і однолітками, відчуття тривоги, фобії, любовні невдачі;
 5. різниця у рівні виховання і різні погляди на життя, студенту так чи інакше доведеться зіткнутися з життєвими позиціями оточуючих його людей.
 
Консультування включає в себе: пораду, інтерпретацію ситуації, проблеми, пояснення думки, положення, факту або емоційного стану, зауваження.
 
Психологи і психологічні служби шляхом вирішення конфліктних ситуацій прагнуть допомогти студентам краще зрозуміти себе, бути здатними керувати своїми емоціями, успішно виявляти свої найкращі здібності у ВНЗ і поза його стінами, вміння працювати колективно та індивідуально, бути самодостатнім і впевнено крокувати по життю.
 
 
ІНФОРМАЦІЯ З САЙТУ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ (МОМ) ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
 
Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, понад 160 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.
 
Програма протидії торгівлі людьми МОМ в Україні розпочала свою роботу в 1998 році з метою допомогти Уряду України та громадськості у зусиллях із протидії торгівлі людьми та забезпечення доступу постраждалих до допомоги та правосуддя. МОМ застосовує системний підхід до вирішення проблеми торгівлі людьми та проводить роботу у чотирьох взаємопов’язаних напрямах. 
 
1. Попередження та запобігання
 
МОМ приділяє особливу увагу запобіганню торгівлі людьми у співпраці з державними установами в галузі соціальної політики та освіти, правоохоронними органами, іншими міжнародними організаціями, а також мережею організацій громадянського суспільства по всій території України. Робота МОМ спрямована на населення в цілому, окремі групи ризику, молодь, невстановлених постраждалих, а також державних і неурядових спеціалістів, які могли бути в контакті з потенційним постраждалими за допомогою цілеспрямованих інформаційних кампаній, Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми і консультації мігрантів 527 (яка надає понад 18 000 консультацій щорічно), правозахисних тренінгів для НУО та журналістів, розробки навчальних матеріалів для середньої школи та вищих навчальних закладів та інших різноманітних інноваційних методів. 
 
 
2. Надання підтримки правоохоронним органам
 
З метою підвищення доступу постраждалих від торгівлі людьми до правосуддя, МОМ надає комплексні послуги з розвитку потенціалу системи кримінального правосуддя в Україні, зокрема міліції, слідчих, прокурорів і судових органів. Це включає в себе тематичні тренінги, технічну допомогу, встановлення робочих контактів з країнами транзиту та призначення, сприяння взаємній правовій допомозі, управління ресурсами, надання обладнання, зміцнення механізмів захисту постраждалих/свідків тощо. МОМ також співпрацює з Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України для підвищення можливостей ідентифікації потенційних постраждалих від торгівлі людьми на кордонах країни і покращення співпраці зі спеціалізованими підрозділами міліції. 
 
3. Захист та реінтеграція
 
МОМ в Україні почала надавати допомогу українцям, які постраждали від торгівлі людьми, у 2000 році. Разом з мережею партнерських НУО по всій території Україні, за період з січня 2000 року до червня 2016 року МОМ надала комплексну допомогу з реінтеграції понад 12 000 постраждалих від торгівлі людьми, яка, залежно від індивідуальних потреб кожного бенефіціара, включала юридичні консультації та  представництво у кримінальному та цивільному суді; медичну та психологічну допомогу, забезпечення притулку, професійну підготовку,  надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес, та інші форми допомоги. Більше 420 постраждалих від торгівлі людьми отримали допомогу в рамках програми МОМ з розвитку мікро-підприємтв та заснували 285 мікро-підприємств, створивши приблизно 370 нових робочих місць. З 2002 року при МОМ працює Медичний реабілітаційний центр, єдиний у своєму роді в Україні, де повне медичне обслуговування та психологічна допомога надаються безкоштовно на безпечній та конфіденційній основі. З 2002 по червень 2016 року близько 3 000  постраждалих скористалися послугами Центру. 
 
МОМ також підтримує географічне розширення та зміцнення Національного механізму взаємодії для надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, який було запроваджено в Україні у 2012 році.
 
4. Партнерство лежить в основі всіх заходів МОМ із протидії торгівлі людьми. Робота зі зростаючим колом партнерів, зокрема з різними державними установами, міжнародними організаціями, громадянським суспільством, приватними компаніями та фізичними особами. Пожвавлення співробітництва між ними є ключем до ефективних дій, спрямованих на протидію торгівлі людьми в Україні та зміцнення національного внеску та відповідальності у цій сфері.
 
Представництво МОМ в Україні координує заходи з попередження та інформування населення разом з Коаліцією з протидії торгівлі людьми, до складу якої входить 31 неурядова організація.
 
 
Ви маєте можливість безкоштовно отримувати консультування з питань протидії торгівлі людьми за телефонами Національних «гарячих ліній» за безкоштовними номерами 527 та 335 – з мобільного, 0 800 505 501 та 0 800 500 335 – зі стаціонарного та на сайті http://www.migrantinfo.org.ua/.

 

Кiлькiсть переглядів: 7984