Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві»

СПІЛЬНА СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

 
Дана програма є результатом поєднання освітніх зусиль Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна) та Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування в м. Братислава (Словаччина), діє з 2017 р. й спрямована на підготовку фахівців в галузі аналітики та інформатики.
 
Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві» є відгуком на сучасні потреби суспільства. Ця програма дає студентам поглиблене розуміння бізнес-контексту та технічних розробок, що формують сучасні інформаційні та комунікаційні технології і надає їм змогу вирішувати проблеми, пов'язані з аналітичною роботою в ІТ-індустрії з метою забезпечення кар’єрного зростання.
 
На сьогодні попит на фахівців, що поєднують компетентності щодо застосовування інтелектуальних системи оброблення інформації та комп'ютерних систем, використання сучасних програмних продуктів, IT-технологій та технологічних засобів у професійній, зокрема, підприємницькій діяльності з компетентностями бізнес-аналітика для обґрунтування та прийняття рішень в галузі управління та бізнесу є основним трендом попиту на національному та міжнародному ринках праці.
 
Головними перевагами участі у даній міжнародній освітній програмі є:
 • Можливість отримання одразу двох магістерських дипломів (українського та європейського зразків).
 • Можливість одержання додаткових сертифікатів у професійній IT-сфері.
 • Гарантоване стажування в IT-компаніях Словаччини з метою набуття практичних навичок роботи в європейських кампаніях.
 • Поглиблене вивчення англійської та словацької мов.
 
Навчання в програмі здійснюється українською, англійською та словацькою мовами.

Дисципліни навчального плану 1 року навчання (в Україні):
 • Інтелектуальні методи та засоби обробки інформації
 • Сучасна теорія управління
 • Методології наукових досліджень
 • Основи аналізу даних
 • Сучасні інформаційні системи: прикладний аспект
 • Статистичне мислення для науки про дані
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Організація та технології хмарних обчислень
 • SEO-оптимізація
 • Візуалізація даних та візуальна аналітика
 • Бізнес інтелідженс
 • Дані та прийняття рішень
 
Дисципліни навчального плану 2 року навчання (у Словаччині):
 • Бізнес-економіка
 • Міжнародний менеджмент та міжнародний бізнес
 • Ділові ризики
 • Управління якістю
 • Створення програм та проектів
 • Трудове право
 • Підприємництво у малих та середніх підприємствах III.
 • Податки у господарських товариствах
 
Організація навчального процесу
 
Програма складається з 120 ECTS (4 семестри = 2 роки), з них:
1 та 2 семестри студенти навчаються в ХНЕУ iм. С. Кузнеця – (60 ECTS)
3 та 4 семестри, виробнича практика та стажування (60 ECTS) студенти проходять в м. Братислава (Словаччина) у провідних IT компаніях.
 
Академічний ступінь
 
Магістр з бізнес-аналітики та інформаційних системи у підприємництві 
 
Дипломи:
 • магістра зі спеціальності «Комп’ютерні науки» ХНЕУ ім. С. Кузнеця (українського зразка);
 • магістра зі спеціальності «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування в Братиславі (європейського зразка).
 
Умови вступу до магістерської програми
 
До програми приймаються кандидати, які мають ступінь бакалавра зі спеціальностей «Компютерні науки» та «Економіка».
 
Кандидати мають підтвердити:
 • володіння базовими знаннями з компютерних технологій та економіки;
 • мотивацію до навчання на програмі та подальшої роботи у IT сфері.
 • знання англійської мови щонайменше на рівні А2, рекомендований рівень володіння мовою – В1;
 
Критерії зарахування студентів до програми
 
Відбір кандидатів проводить спільна словацько-українська комісія, до складу якої долучаються представники словацьких та українських IT компаній.
 
На яку кількість студентів розрахована програма.
 
Програма розрахована на 30 студентів.
 
Партнери програми
 
Програма підтримується Посольством Словаччини в Україні, Наглядовою радою Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування (м. Братислава), Асоціацією IT компаній Словаччини, Асоціацією IT компаній України.
 
   Перелік документів, що необхідні для зарахування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
 1. Заява на зарахування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (завантажити шаблон).
 2. Резюме (у форматі Europass «завантажити шаблон»)
 3. Копія паспорта.
 4. Копія ідентифікаційного коду.
 5. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома.
 6. 4 фотокартки 3х4.
 7. Якщо Ви є студентом ХНЕУ ім. С. Кузнеця – довідка з деканату про продовження навчання.
 
Перелік документів, що необхідні для зарахування у Вищу школу менеджменту та публічного адміністрування (м. Братислава):
 1. Резюме (у форматі Europass «завантажити шаблон»)
 2. 2 фотокартки.
 3. Копія закордонного паспорта.
 4. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома з офіційним перекладом англійською мовою (нотаріально завірена).
 5. Мотиваційний лист (у довільній формі  вказати, чим викликаний інтерес до програми та як планується використовувати результати навчання у подальшій професійній діяльності)
 
Наше місцезнаходження:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний навчальний корпус,
аудиторії 307, 331, 412.
 
Керівники програми:
 
від ХНЕУ ім. С. Кузнеця
від Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування (Словаччина, м. Братислава)
д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування
Раєвнєва Олена Валентинівна
віце-ректор Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування
Філіп Станіслав
 
Координатор програми – к.е.н, доц., декан факультету економічної інформатики
Коц Григорій Павлович
E-mail: dekei@hneu.edu.ua Тел. +38 (057) 702-18-31
 
Технічний секретар програми – к.е.н, доцент кафедри статистики та економічного прогнозування
Аксьонова Ірина Вікторівна
E-mail: derykhovskayav@gmail.com Тел. +38 (066) 137-35-14
 
Кiлькiсть переглядів: 1997