Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

 
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а
Сайт: http://www.ntsad.hneu.edu.ua/
Cторінка у соціальній мережі: https://vk.com/ntsad
 
 
 
НТ САД поєднує студентів, аспірантів та докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які займаються науковою діяльністю, у віці до 35 років включно, які поділяють цілі НТ САД та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед науковим товариством.
 
Основною метою та завданням НТ САД є:
 • сприяння професійному зростанню, наукового пошуку студентства ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • надання консультативної допомоги студентам, аспірантам молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • моніторинг щодо участі молодих учених у наукових конференціях та курсах підвищення кваліфікації;
 • підготовка та проведення конференцій студентів та інших наукових заходів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, докторантів, надання їм всебічної допомоги;
 • розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів, аспірантів, докторантів університету.
 
Запрошуємо до співпраці!
Кiлькiсть переглядів: 5721