Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Роберт Кінг Мертон

 

Роберт Кінг Мертон (Robert King Merton)

 
Біографія. Мейєр Роберт Школьнік народився в Філадельфії, в сім'ї єврейських іммігрантів з Росії, Аарона Школьнікова та Іди Расовскої, що приїхали у США 4 липня 1910 році. У його сім'ї говорили на ідиші. Роберт працював кравцем, згодом в південній Філадельфії відкрив невелику крамницю молочних продуктів, незабаром, як вона згоріла, почав працювати помічником тесляра.
 
У юності Мейєр Школяр захоплювався фокусами і мріяв бути ілюзіоністом. Саме з цією метою він хотів змінити ім'я, аби убрати асоціації із своїм іммігрантським походженням, він вирішив зупинитися на варіанті «Роберт Мертон», за основне взявши своє друге ім'я, яке було на честь французького ілюзіоніста Робер-Гудена.
 
Вчився Мертон в Темпльском (1927-1931) і Гарвардському (1931-1936) університетах. З соціологією він зіткнувся через Джорджа Сімпсона у якого він був учнем і асистентом, саме Джордж познайомив його і з Питиримом Сорокіним і з Франкліном Фрейзером, а також з Ральфом Банчем,який був головою департаменту соціології в Гарварді. У Гарварському університеті Роберт К. Мертон захистив докторську дисертацію і саме тут розпочалася його викладацька діяльність. Існує помилкова думка, що Роберт К. Мертон був студентом Талкотта Парсонса. Але це не так, адже, коли Роберт К. Мертон вже захищав кандидатську дисертацію, Т. Парсонс був лише молодшим членом дисертаційного комітету, разом з Джорджем Сартоном, Карлом Циммерманом і Питиримом Сорокіним. Дисертація, назва якої «Кількісна соціальна історія розвитку науки в сімнадцятому столітті в Англії» - відображення цього міждисциплінарного комітету (Мертон, 1985).
 
1957 року Мертон був обран президентом Американської соціологічної асоціації. Роберт Мертон являється  автором більше ніж десяти книг. Не менше вийшли і під його редакцією. Помер Роберт Мертон в 2003 році.
 
Академічна діяльність та професійне визнання. Впродовж усього свого життя Роберт Мертон відчував трепетну вдячність по відношенню до свого наставника Питирима Сорокіна і очолював неформальне співтовариство його учнів і послідовників в США. Після закінчення Гарварду і отримання докторського ступеня з 1941 року і до кінця життя Роберт Мертон викладав в Колумбійському університеті. У 1936-1940 роках їм були опубліковані перші великі роботи по теорії соціальної структури, функціоналізму, аномии, соціальному часу, які пізніше увійшли до книги «Соціальна теорія і соціальна структура» (1949 р.) – величайший твір соціології ХХ століття, "Біблія" для тих, хто хоче і може зрозуміти соціологію як науку.
 
У подальші роки Роберт Мертон опублікував ряд принципових теоретичних і методологічних досліджень, а також десятки збірок і сотні статей в головних наукових і соціологічних видавництвах - серед них монографії – «Фокусоване інтерв'ю» (1956 р.), «На плечах гігантів» (1965 р.), «Соціологія науки» (1973 р.), «Соціологічна амбівалентність» (1976 р.), «Соціальне дослідження і прикладні професії» (1982 р.) та ін.
 
У 1942-1971 роках разом з Полем Лазарсфельдом очолював Бюро прикладних соціальних досліджень при Колумбійському університеті.
 
Важко перерахувати усі нагороди, почесні звання і премії, отримані Робертом Мертоном за його вклад в науку. Залишається лише жалкувати, що за досягнення в соціології не присуджується Нобелівська премія. Інакше одним з її перших володарів був би Роберт Мертон. (Син Роберта Мертона, професор Гарварду, економіст Роберт С.Мертон став лауреатом цієї вищої нагороди в 1997 році.
 
         
 
Наукова діяльність. Роберта Мертона можна вважати одним із засновників структурного функціоналізму. За допомогою цієї парадигми, яка орієнтована на теорію середнього рівня він зміг обгрунтувати конкретні теорії - соціальної структури та аномії, науки, бюрократії.
 
«Функція» і «дисфункція» є основними поняттями теорії структурного функціоналізму Мертона. Функції  -  ті спостережувані наслідки, які служать саморегуляції цієї системи чи пристосуванню її до середовища, а також відповідність очікувань наслідкам. Дисфункції - ті спостережувані наслідки, які послабляють саморегуляцію цієї системи чи її пристосування до середовища.
 
Мертон вважав, що для функціональної теорії непотрібні та неважливі три такі постулати:
 • функціональна єдність;
 • функціональна універсальність;
 • функціональна обов'язковість.
 
Роберт Мертон був продовжувачем Э. Дюркгейма. В своїх працях він доповнив його концепцію соціальної аномии. Значний вплив на погляди Р. Мертона зробили Питирим Сорокін - хотів наповнити соціологічне теоретизування матеріалами статистичних та емперічних досліджень, та також Пауль Фелікс Лазарсфельд - розробляв проблематику методології застосування емпіричних і соціальних наук в соціологічних дослідженнях.
 
Значний вплив Роберта Мертон здійснив на становлення радянської і пострадянської соціології в Росії. Відвідавши СРСР в 60-і роки, він дав напрочуд місткий експрес-аналіз, що не втратив своєї значущості, того, що відбувалося з соціологією в Радянському Союзі. Відтоді усі головні події в радянській, а потім і російській соціології чуйно сприймалися і осмислювалися ім. В 60-80-і роки теорії Роберта Мертона були тими віяннями наукової соціології, які в першу чергу проникали через залізну завісу. І можна сказати, що цілі покоління російських соціологів, що прийшли до нас з 60-х і подальших років, були виховані «на Мертоне», що доходив до нас в машинописних списках і малотиражних перекладах.
 
Найвідоміші наукові праці Роберта Мертона
 1. Мертон Р. К. Ефект Матвія в науці, II. Накопичення переваг і символізм інтелектуальної власності // THESIS. - 1993. - Вып. 3. - С. 256-276.
 2. Мертон Р. К. Явні і латентні функції // Американська соціологічна думка / Під ред. В. И. Добренькова. - М., 1996.
 3. Мертон Р. К. Фрагменти із спогадів // Соціологічні дослідження. - 1992. - № 10. - С. 128-133.
 4. Мертон Р. К. Соціальна теорія і соціальна структура // Соціологічні дослідження. - 1992. - № 2-4. - С. 118-124.
 5. Сорокін П. А., Мертон Р. К. Соціальний час: досвід методологічного і функціонального аналізу // Соціологічні дослідження. - 2004. - № 6. - С. 112-119.
 6. Мертон Р. К. Соціальна теорія і соціальна структура. - М.: АСТ:АСТ МОСКВА:ХРАНІТЕЛЬ, 2006. - 873
 7. Мертон Р. К. Соціальна структура і аномия // Соціологія злочинності (Сучасні буржуазні теорії). - М.: Прогрес, 1966. - C. 299-313.
 
Англійською мовою
 1. On the Shoulders of Giants: A Shandean Postsript (1965)
 2. The Sociology of Science (1973)
 3. Sociological Ambivalence (1976)
 4. On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript (1985)
 5. The Matthew effect in science. Science 159, p. 59-63 (1968)
 6. Social Theory and Social Structure (1949)
 7. The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science (2004)
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність Р. Мертона
 1. Гідденс Е. Роберт Мертон про структурний аналіз //Соціальні і гуманітарні науки.
 2. Покровский Н. Є. Одинадцять заповідей функціоналізму Роберта Мертона (PDF) // Соціологічні дослідження. -1992. - №2.
 3. Покровский Н. Є. Ранній вечір на уранішніх пагорбах (суб'єктивні нотатки про Роберта Мертона) (PDF) //Соціологічні дослідження. - 1992.
 4. Штомпка, П. Роберт Мертон : динамічний функціоналізм //Сучасна американська соціологія / Під ред. В. І.Добренькова. - М., 1994. - С. 78-93.
Кiлькiсть переглядів: 1287