Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Вимоги до екзаменування і оцінювання

Вимоги до екзаменування і оцінювання

 
В університеті діє «Тимчасове положення «Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою», в якому визначено форми контролю знань: екзамен/залік (зазначаються у відповідному навчальному плані), порядок організації контролю знань тощо.
 
Критерії оцінювання знань студентів з відповідної дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях на залік.
 
Тимчасове положення розміщено на сайті ВНЗ.
Кiлькiсть переглядів: 1031