Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

За освітнім ступенем бакалавра

Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

за освітнім ступенем бакалавра у 2018 році

 
Спеціальність
Спеціалізація
(освітньо-професійна програма)
Ліцензований обсяг
Всього по ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Денна
Заочна
Код
Назва
Всього
За спеціалізаціями
Всього
051
Економіка
Економіка підприємства
765
525
100
240
Управління персоналом та економіка праці
100
Міжнародна економіка
135
Економічна теорія та економічна політика
50
Економічна кібернетика
75
 
 
Бізнес-статистика і аналітика
65
061
Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
75
65
35
10
Медіа-комунікації
30
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
475
275
100
200
Фінансово-економічна безпека
75
Бізнес-консалтинг
50
Оподаткування
50
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
650
350
150
300
Банківська справа
100
Митна справа
100
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
550
350
100
 
 
200
 
 
Менеджмент інноваційної діяльності
50
Міжнародний менеджмент
75
Бізнес-адміністрування
75
Логістика
50
075
Маркетинг
Маркетинг
200
125
125
75
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво
150
100
50
50
Міжнародна торгівля
50
081
Право
Правове регулювання економіки
100
65
65
35
121
Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
100
85
85
15
122
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
260
200
200
60
124
Системний аналіз
Управління складними системами
50
30
30
20
125
Кібербезпека
Кібербезпека
75
65
65
10
126
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
100
75
75
25
186
Видавництво та поліграфія
Технології електронних мультимедійних видань
150
125
75
25
 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
50
232
Соціальне забезпечення
Управління соціальною сферою
75
50
50
25
242
Туризм
Туризм
125
100
100
25
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління
100
50
50
50
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
75
65
65
10
292
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
150
120
120
30
Всього
4225
2820
2820
1405
 
Кiлькiсть переглядів: 10754